Lịch ngừng cυɴց cấp đᎥệп cuối tuần Tỉnh Long An từ ngày 15 – 17/1/2021

Lịch ngừng cυɴց cấp đᎥệп cuối tuần Tỉnh Long An từ ngày 15 – 17/1/2021

Tân An

 

Ngày

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

15/01/2021

08:00:00

10:00:00

Một phần khu dân cư Đồng Tâm thuộc Kp Bình Cư 3- phường 6

15/01/2021

10:00:00

11:30:00

Một phần ấp Cầu Tre – xã Lợi Bình Nhơn

15/01/2021

13:00:00

15:00:00

Một phần ấp Bình An A – xã Lợi Bình Nhơn

15/01/2021

15:00:00

16:30:00

Một phần ấp 1 – xã Mỹ Phú

16/01/2021

08:00:00

16:00:00

Đường Nguyễn Thị Hạnh, Huỳnh Việt Thanh, Nguyễn Thanh Cần, Huỳnh Văn Gấm, Võ Thị Kế, Lê Thị Thôi, Lê Văn Tao thuộc Kp 3,5,6,7 – phường 2 và Kp Bình Cư 2, DC Thái Dương – phường 6

16/01/2021

08:00:00

11:30:00

Cty Long Sơn

16/01/2021

13:00:00

14:30:00

Cty May Thành Trực

16/01/2021

15:00:00

16:30:00

Cty Hòa An

 

Thủ Thừa

 

Ngày

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

16/01/2021

07:00:00

16:30:00

Một phần xã Tân Thành – huyện Thủ Thừa

 

Đức Hoà

 

Ngày

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

15/01/2021

08:00:00

13:00:00

một phần xã đức hòa hạ

15/01/2021

08:00:00

15:00:00

một phần xã mỹ hạnh nam

15/01/2021

08:00:00

11:30:00

hkd trần gia hương

15/01/2021

08:00:00

11:30:00

cty hùng xương

15/01/2021

08:00:00

08:45:00

cty quốc hưng

15/01/2021

09:00:00

09:45:00

cty ags automovite

15/01/2021

10:00:00

10:45:00

cty chengda

15/01/2021

11:00:00

11:45:00

cty việt phú

15/01/2021

13:00:00

16:30:00

cty pima

15/01/2021

13:00:00

16:30:00

cty liên vinh

15/01/2021

13:00:00

14:00:00

cty tân hòa

15/01/2021

14:15:00

15:15:00

cty vĩnh thịnh

15/01/2021

15:30:00

16:30:00

cty tân đức

16/01/2021

08:00:00

15:00:00

một phần xã hòa khánh đông

16/01/2021

08:00:00

12:00:00

một phần xã mỹ hạnh bắc

16/01/2021

08:00:00

08:45:00

một phần xã đức lập hạ

16/01/2021

08:00:00

08:45:00

một phần xã đức lập hạ

16/01/2021

08:00:00

15:00:00

một phần tt hậu nghĩa

16/01/2021

08:00:00

11:00:00

một phần xã đức hòa đông

16/01/2021

08:00:00

11:00:00

cty hoàng cương phát

16/01/2021

08:00:00

11:00:00

cty dũ hưng, cty quốc thái

16/01/2021

09:00:00

09:45:00

một phần xã đức lập hạ

16/01/2021

09:00:00

09:45:00

một phần xã mỹ hạnh bắc

16/01/2021

10:00:00

10:45:00

một phần xã đức lập thượng

16/01/2021

10:00:00

10:45:00

một phần xã mỹ hạnh bắc

16/01/2021

11:00:00

11:45:00

ub huyện

16/01/2021

11:00:00

11:45:00

một phần xã mỹ hạnh nam

16/01/2021

13:00:00

16:00:00

một phần xã đức lập hạ

16/01/2021

13:00:00

13:45:00

một phần xã an ninh tây

16/01/2021

13:00:00

13:45:00

một phần xã mỹ hạnh nam

16/01/2021

13:00:00

16:00:00

một phần xã hựu thạnh

16/01/2021

13:00:00

16:00:00

hkd huỳnh tiến

16/01/2021

14:00:00

14:45:00

một phần xã lộc giang

16/01/2021

14:00:00

14:15:00

một phần xã đức hòa hạ

16/01/2021

15:00:00

15:45:00

bưu cục lộc giang

16/01/2021

15:00:00

15:45:00

một phần xã đức hòa hạ

16/01/2021

16:00:00

16:45:00

một phần xã đức hòa hạ

17/01/2021

07:00:00

17:00:00

một phần xã đức lập hạ

17/01/2021

07:00:00

17:00:00

một phần xã hòa khánh tây

17/01/2021

07:00:00

17:00:00

một phần xã đức lập thượng

17/01/2021

07:00:00

17:00:00

một phần xã đức hòa hạ, đức hòa đông, tt đức hòa

17/01/2021

08:00:00

11:00:00

cty hùng phát

17/01/2021

08:00:00

15:00:00

một phần xã đức hòa đông

17/01/2021

08:00:00

12:00:00

một phần xã hựu thạnh

17/01/2021

08:00:00

09:00:00

một phần xã đức hòa hạ

17/01/2021

09:00:00

11:00:00

một phần xã đức hòa hạ

17/01/2021

10:00:00

11:00:00

một phần xã đức hòa hạ

17/01/2021

11:00:00

14:00:00

một phần xã đức hòa thượng

17/01/2021

11:30:00

13:00:00

một phần xã tân mỹ

 

Cần Giuộc

 

Ngày

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

15/01/2021

08:00:00

11:30:00

Một phần xã Long Hậu

15/01/2021

13:00:00

16:30:00

Một phần KDC Tân Phú Thịnh

17/01/2021

08:00:00

08:30:00

Một phần ấp Long Hưng xã Long Thượng

17/01/2021

08:00:00

16:00:00

KCN Hải Sơn

17/01/2021

15:30:00

16:00:00

Một phần ấp Long Hưng xã Long Thượng

 

Mộc Hoá : không có lịch cúp điện

Bến Lức

 

Ngày

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

15/01/2021

08:00:00

15:00:00

Công ty TNHH SXTM Tư Hiệp

15/01/2021

08:30:00

10:30:00

1 phần Khu Phố 3 Thị Trấn Bến Lức

15/01/2021

11:00:00

16:00:00

1 phần ấp 1B xã An Thạnh

16/01/2021

08:00:00

16:00:00

TSTL Lê Văn Minh

16/01/2021

08:30:00

16:00:00

1 phần xã Lương Hoà, Tân Hòa

17/01/2021

07:00:00

08:00:00

1 phần KCN Vĩnh Lộc 2- xã Long hiệp

 

Cần Đước

 

Ngày

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

16/01/2021

08:00:00

16:00:00

Công ty Long Thuỷ

16/01/2021

09:00:00

11:00:00

Một phần khu 4, thị trấn Cần Đước; ấp 1, xã Phước Đông

16/01/2021

14:00:00

16:00:00

Một phần ấp Hựu Lộc, Mỹ Điền, xã Long Hựu Tây

 

Tân Thạnh: không có lịch cúp điện

Tân Trụ

 

Ngày

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

15/01/2021

07:30:00

08:20:00

TSTL Cao Văn Tài

15/01/2021

08:30:00

09:20:00

HKD Nguyễn Duy Sơn

15/01/2021

09:30:00

10:20:00

Cơ Sở Ấp Vịt Trần Quang Diệu

15/01/2021

10:30:00

11:20:00

HKD Bùi Văn Tho

15/01/2021

13:00:00

13:50:00

Cơ Sở Ấp Vịt Trần Quang Dứt

15/01/2021

14:00:00

14:50:00

TSTL Lê Thanh Hùng

15/01/2021

15:00:00

15:50:00

TSTL Nguyễn Thành Tạo

16/01/2021

07:30:00

17:30:00

Khu phố Bình Hoà, Bình Lợi, Tân Bình Thị Trấn Tân Trụ. Xã Bình Trinh Đông, xã Đức Tân và ấp Bình Thạnh, Thuận Lợi xã Nhựt Ninh.

16/01/2021

07:30:00

17:30:00

ạÁp Nhựt Hoà xã Nhựt Ninh.

 

Đức Huệ

 

Ngày

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

16/01/2021

08:00:00

10:00:00

một phần xã Mỹ Quý Tây

16/01/2021

11:00:00

12:30:00

một phần thị trấn Đông Thành

 

Thạnh Hoá

 

Ngày

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

16/01/2021

08:00:00

15:00:00

Ấp 5 – xã Tân Tây

16/01/2021

08:00:00

15:00:00

Một phần Ấp 3 – xã Thạnh An

 

Vĩnh Hưng: không có lịch cúp điện

Tân Hưng

 

Ngày

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

15/01/2021

08:30:00

09:00:00

Một Phần ấp Võ Văn Be xã Vĩnh Bửu

15/01/2021

09:15:00

09:45:00

Một Phần ấp 5, một phần ấp Võ Văn Be, xã Vĩnh Bửu

15/01/2021

10:00:00

10:30:00

Một Phần ấp Võ Văn Be, xã Vĩnh Bửu

15/01/2021

11:00:00

11:30:00

Một Phần ấp Võ Văn Be, xã Vĩnh Bửu

15/01/2021

13:00:00

13:30:00

Một phần ấp Vĩnh Ân, môt phần ấp Vĩnh Bửu xã Vĩnh Đại

15/01/2021

13:45:00

14:15:00

Một phần ấp Cả Nổ, một phần ấp Cả Sách xã Vĩnh Lợi

15/01/2021

14:30:00

15:00:00

Một phần ấp Cả Nổ, một phần ấp Cả Sách xã Vĩnh Lợi

15/01/2021

15:15:00

15:45:00

Một phần ấp Cả Nổ, một phần ấp Cả Sách xã Vĩnh Lợi

15/01/2021

16:00:00

16:30:00

Một phần ấp: Cà Na, Cả Sách, Cả Cát, xã Vĩnh Lợi

 

Châu Thành: Không có lịch cúp điện

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.