Lịch cúp điện toàn tỉnh Tây Ninh từ ngày mai Thứ Sáu ( 11/06/2021 ) đến ngày Thứ Hai ( 14/06/2021 )

Lịch cúp điện toàn tỉnh Tây Ninh từ ngày mai Thứ Sáu ( 10/06/2021 ) đến ngày Thứ Hai ( 14/06/2021 )

#

Điện lực

Ngày

Thời gian từ

Thời gian đến

Khu vực

Lý do/Tình trạng

1

Điện lực Dương Minh Châu

10/06/2021

07:00:00

18:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng Cơ sở sản xuất nhựa Võ Thị Thanh Hương

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

2

Điện lực Trảng Bàng

10/06/2021

07:30:00

17:00:00

Khu phố Lộc Khê phường Gia Lộc

Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

3

Điện lực Hoà Thành

10/06/2021

08:00:00

17:00:00

Ấp Trường An xã Trường Tây

Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn

4

Điện lực Tân Châu

10/06/2021

08:00:00

17:00:00

Ấp Tân Lợi xã Tân Hưng

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

5

Điện lực Trảng Bàng

11/06/2021

07:30:00

17:00:00

Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc

Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

6

Điện lực Bến Cầu

11/06/2021

08:00:00

17:00:00

Ấp Long Cường xã Long Khánh

TBA: Sửa chữa thường xuyên

7

Điện lực Gò Dầu

11/06/2021

08:00:00

17:00:00

Ấp Suối cao A xã Phước Đông. Ấp Rộc B, ấp Rộc A xã Thạnh Đức.

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

8

Điện lực Gò Dầu

11/06/2021

13:30:00

17:00:00

Ấp Suối Cao A xã Phước Đông

TBA: Sửa chữa thường xuyên

9

Điện lực Thành Phố Tây Ninh

12/06/2021

06:00:00

18:00:00

Khu phố Ninh Thọ, Ninh An, Ninh Lộc phường Ninh Sơn; khu phố Ninh Hòa phường Ninh Thạnh; khu phố Hiệp Lễ, Hiệp Thạnh, Hiệp Bình phường Hiệp Ninh; khu phố 1, 2, 3, 4, 6 phường IV

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

10

Điện lực Trảng Bàng

12/06/2021

07:30:00

17:00:00

Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc

Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

11

Điện lực Bến Cầu

12/06/2021

08:00:00

17:00:00

Khu phố 1 Thị trấn Bến Cầu

TBA: Sửa chữa thường xuyên

12

Điện lực Gò Dầu

12/06/2021

08:00:00

17:00:00

Ấp Cẩm An xã Cẩm Giang. Ấp Cầu Sắt, Bến Rộng xã Thạnh Đức. Khách hàng Hồ Thị Tiến. Trường Tiều Học Ấp 3. Khách hàng Trần Văn An.

TBA: Sửa chữa thường xuyên

13

Điện lực Tân Biên

12/06/2021

08:00:00

17:00:00

Tổ 2 ấp Thạnh Sơn xã Thạnh Tây

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

14

Điện lực Thành Phố Tây Ninh

12/06/2021

08:00:00

17:00:00

Khu phố Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

15

Điện lực Gò Dầu

12/06/2021

13:30:00

17:00:00

Công ty TNHH SX TM DV Quan Bảo (IL SHIN)

TBA: Sửa chữa thường xuyên

16

Điện lực Dương Minh Châu

13/06/2021

06:00:00

18:30:00

Nhánh rẽ chuyên dùng khách hàng Công ty FICO

Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

17

Điện lực Gò Dầu

13/06/2021

07:00:00

17:00:00

Ấp Đường Long, Bến Rộng xã Thạnh Đức

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

18

Điện lực Bến Cầu

13/06/2021

08:00:00

17:00:00

UBND huyện Bến Cầu

TBA: Sửa chữa thường xuyên

19

Điện lực Hoà Thành

14/06/2021

07:00:00

17:00:00

Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

20

Điện lực Dương Minh Châu

14/06/2021

08:00:00

09:00:00

Ấp B2 xã Phước Minh

TBA: Sửa chữa thường xuyên

21

Điện lực Tân Châu

14/06/2021

08:00:00

17:00:00

Ấp Tân Thanh xã Tân Phú

TBA: Sửa chữa thường xuyên

Leave A Reply

Your email address will not be published.