Lịch cúp điện toàn tỉnh Tây Ninh từ ngày mai Thứ Ba ( 08/06/2021 ) đến ngày Thứ Năm ( 10/06/2021 )


Lịch cúp điện toàn tỉnh Tây Ninh từ ngày mai Thứ Ba ( 08/06/2021 ) đến ngày Thứ Năm ( 10/06/2021 )

#

Quận huyện

Thời gian

Khu vực

Lý do/Tình trạng

Ngày

Từ

Đến

1

Trảng Bàng

08/06/2021

07:30

17:00

Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng

Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

2

Hòa Thành

08/06/2021

08:00

17:00

Ấp Trường Đức xã Trường Đông

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

3

Dương Minh Châu

08/06/2021

08:00

17:30

Ấp Lộc Hiệp xã Lộc Ninh

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩ

4

Châu Thành

08/06/2021

08:00

17:00

Ấp Bố Lớn xã Hòa Hội

TBA: Sửa chữa thường xuyên

5

Dương Minh Châu

08/06/2021

08:00

17:00

Ấp Lộc Hiệp xã Lộc Ninh

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩ

6

Châu Thành

08/06/2021

08:00

11:30

Ấp Xóm Ruộng xã Trí Bình

TBA: Sửa chữa thường xuyên

7

Tân Biên

08/06/2021

09:45

11:30

Công ty TNHH TM-XNK Tân Hưng

TBA: Sửa chữa thường xuyên

8

Tân Biên

08/06/2021

13:30

15:30

Cty TNHH Hoàng Thắng

TBA: Sửa chữa thường xuyên

9

Trảng Bàng

09/06/2021

07:30

17:00

Khu phố Gia Tân phường Gia Lộc

TBA: Sửa chữa lớn

10

Hòa Thành

09/06/2021

08:00

17:00

Ấp Trường Giang xã Trường Tây

Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn

11

Châu Thành

09/06/2021

08:00

17:00

Ấp Vịnh xã An Cơ; Ấp Phước Lợi xã Phước Vinh

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩ

12

Gò Dầu

09/06/2021

08:00

17:00

Ấp Phước Đức A xã Phước Đông

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩ

13

Dương Minh Châu

09/06/2021

08:00

17:30

Trạm chuyên dùng khách hàng Ngân hàng N&

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩ

14

Dương Minh Châu

10/06/2021

07:00

18:00

Trạm chuyên dùng khách hàng nhực Nguyễn Thị Hết

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩ

15

Trảng Bàng

10/06/2021

07:30

17:00

Khu phố Lộc Khê phường Gia Lộc

Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

16

Châu Thành

10/06/2021

07:30

17:00

Ấp Rạch Tre xã Biên Giới

Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn

17

Hòa Thành

10/06/2021

08:00

17:00

Ấp Trường An xã Trường Tây

Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn

18

Tân Châu

10/06/2021

08:00

17:00

Ấp Tân Lợi xã Tân Hưng

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

Leave A Reply

Your email address will not be published.