Lịch cúp điện toàn tỉnh Tây Ninh từ ngày mai ( 17/07/2021 ) đến ngày ( 19/07/2021 )


Lịch cúp điện toàn tỉnh Tây Ninh từ ngày mai ( 17/07/2021 ) đến ngày ( 19/07/2021 )

Ngày

Điện Lực

Khu vực

Bắt đầu

Kết thúc

Lý do

17/07/2021

Điện lực Gò Dầu

Ấp 1, ấp 2, ấp 3 xã Bàu Đồn

08:00

11:30

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

17/07/2021

Điện lực Gò Dầu

Khu phố Rạch Sơn, Thanh Hà, Khu phố Nội Ô A Thị trấn

08:00

17:00

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

17/07/2021

Điện lực Tân Châu

Ấp Bàu Rã xã Thạnh Bắc

08:00

17:00

TBA: Sửa chữa lớn

17/07/2021

Điện lực Châu Thành

Ấp Bình Hòa xã Thái Bình

13:30

17:00

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

17/07/2021

Điện lực Châu Thành

Tổ 18 ấp Thanh Phước, ấp Thanh Hùng xã Thanh Điền

08:00

11:30

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

17/07/2021

Điện lực Châu Thành

Tổ 18 ấp Thanh Phước xã Thanh Điền

08:00

17:00

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

17/07/2021

Điện lực Tân Biên

Huỳnh Văn Bình

16:15

17:00

TBA: Sửa chữa thường xuyên

17/07/2021

Điện lực Tân Biên

Phạm Quý Hiếu

13:30

14:30

TBA: Sửa chữa thường xuyên

17/07/2021

Điện lực Tân Biên

DNTN Lê Khang

15:00

16:00

TBA: Sửa chữa thường xuyên

17/07/2021

Điện lực Tân Biên

HTT Lê Minh Quốc Hưng

08:30

09:30

TBA: Sửa chữa thường xuyên

17/07/2021

Điện lực Tân Biên

Phan Thị Hồng Ngọc

10:00

11:00

TBA: Sửa chữa thường xuyên

17/07/2021

Điện lực Hoà Thành

Ấp Trường Ân xã Trường Đông

08:00

17:00

Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn

18/07/2021

Điện lực Dương Minh Châu

Trạm chuyên dùng khách hàng

07:00

17:00

TBA: Sửa chữa thường xuyên

18/07/2021

Điện lực Tân Biên

DNTN Hồng Cúc

06:00

18:00

Khách hàng đề nghị cắt điện

18/07/2021

Điện lực Tân Biên

Khu phố 3, 7 thị trấn; ấp Cầu xã Tân Phong

06:30

18:00

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

18/07/2021

Điện lực Bến Cầu

Thị trấn Bến Cầu và ấp Thuận Hòa tổ 2 ấp Thuận Đông Thuận Tâm Thuận Chánh xã Lợi Thuận, ấp Ngã Tắc Long An Long Phi Long Hưng xã Long Thuận, xã Tiên Thuận

07:00

18:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

18/07/2021

Điện lực Châu Thành

DNTN Bình Minh, Công ty TNHH SX-TM GNG, DNTN Sầm Hên, DNTN Hồng Phát

05:30

17:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

19/07/2021

Điện lực Dương Minh Châu

Tổ 8, 9 ấp Lộc Hiệp xã Lộc Ninh

07:00

18:00

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

19/07/2021

Điện lực Tân Biên

Tổ 5 ấp Cầu, xã Tân Phong

08:00

17:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

19/07/2021

Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Khu phố 2, 7 phường III

08:00

17:00

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

19/07/2021

Điện lực Gò Dầu

Ấp Trâm Vàng 2, Trâm Vàng 3 xã Thanh Phước, ấp Phước Đông xã Phước Thạnh

08:00

11:30

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

19/07/2021

Điện lực Tân Châu

Ấp Thạnh Nghĩa xã Thạnh Đông

08:00

17:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

19/07/2021

Điện lực Châu Thành

Ấp Sa Nghe xã An Cơ

13:30

17:00

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

19/07/2021

Điện lực Châu Thành

Ấp Phước Trung xã Phước Vinh

08:00

11:30

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

Leave A Reply

Your email address will not be published.