Lịch cúp điện toàn tỉnh Tây Ninh từ ngày mai ( 02/07/2021 ) đến ngày Thứ Hai ( 05/07/2021 )


Lịch cúp điện toàn tỉnh Tây Ninh từ ngày mai ( 02/07/2021 ) đến ngày Thứ Hai ( 05/07/2021 )

#

Quận huyện

Thời gian

Khu vực

Lý do/Tình trạng

Ngày

Từ

Đến

9

Dương Minh Châu

02/07/2021

07:00

07:30

Ấp Thuận Phước xã Truông Mít, ấp Lộc Trung, Lộc Tâ

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩ

10

Dương Minh Châu

02/07/2021

07:00

18:00

Tổ 10 ấp Thuận Phước xã Truông Mít, ấp Lộc Trung, Lộc T

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩ

11

Trảng Bàng

02/07/2021

07:30

17:00

Ấp Cầu Xe xã Hưng Thuận

Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

12

Gò Dầu

02/07/2021

08:00

17:00

Âp 3, ấp 4, ấp 6, ấp 7 xã Bàu Đồn; Ấp Đường Long xã

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩ

13

Bến Cầu

02/07/2021

08:00

17:00

Ấp Phước Tân xã Phước Bình thị xã Trảng Tràng

TBA: Sửa chữa thường xuyên

14

Dương Minh Châu

02/07/2021

08:00

17:00

Nhánh rẽ khách hàng chuyên dùng

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

15

Tân Châu

02/07/2021

08:00

17:00

Ấp Hội Thạnh xã Tân Hội

Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

16

Thành phố Tây Ninh

02/07/2021

08:00

17:00

Khu phố Ninh Phú phường Ninh Sơn

TBA: Sửa chữa thường xuyên

17

Thành phố Tây Ninh

02/07/2021

08:00

10:30

Khu phố Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh; Ấp Đồng Cỏ Đỏ xã Bình M

TBA: Sửa chữa thường xuyên

18

Tân Biên

02/07/2021

09:15

10:15

Trường Tiểu học Tân Phong B

Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

19

Tân Biên

02/07/2021

10:30

11:30

Trường tiểu học Tân Phong

Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

20

Tân Biên

02/07/2021

14:00

15:00

Lâm Thị Kim Oanh

TBA: Sửa chữa thường xuyên

21

Tân Biên

02/07/2021

15:30

16:30

Lê Thành Danh

TBA: Sửa chữa thường xuyên

22

Dương Minh Châu

02/07/2021

17:30

18:00

Ấp Thuận Phước xã Truông Mít, ấp Lộc Trung, Lộc Tâ

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩ

23

Tân Châu

03/07/2021

06:00

17:00

Ấp 1 xã Suối Ngô

Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

24

Trảng Bàng

03/07/2021

07:00

17:00

Phường Trảng Bàng; phường An Hòa (trừ khu phố An Thới)

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩ

25

Gò Dầu

03/07/2021

07:00

17:00

Ấp 5 xã Bàu Đồn; Ấp Phước Chánh, Phước Đông, Phước

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩ

26

Hòa Thành

03/07/2021

07:00

17:00

Ấp Trường Thiện, Trường Cửu, Trường Xuân xã Trường Hòa

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩ

27

Châu Thành

03/07/2021

07:30

17:00

Ấp Thanh Sơn xã Thanh Điền

Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn

28

Trảng Bàng

03/07/2021

07:30

17:00

Khu phố Lộc Thành; Gia Huỳnh phường Trảng Bàng

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩ

29

Bến Cầu

03/07/2021

08:00

11:30

Ấp Bàu Tép xã Tiên Thuận

TBA: Sửa chữa thường xuyên

30

Bến Cầu

04/07/2021

06:00

06:30

Ấp Thuận Tây xã Lợi Thuận

TBA: Sửa chữa thường xuyên

31

Gò Dầu

04/07/2021

08:00

17:00

Ấp Chánh, Cây Da, Xóm Bố xã Hiệp Thạnh; Ấp Phước B

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩ

32

Bến Cầu

04/07/2021

18:00

18:30

Ấp Thuận Tây xã Lợi Thuận

TBA: Sửa chữa thường xuyên

33

Hòa Thành

05/07/2021

06:00

17:00

Ấp Trường Lưu xã Trường Đông

TBA: Sửa chữa lớn

34

Trảng Bàng

05/07/2021

07:30

17:00

Khu phố Lộc Khê phường Gia Lộc

Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

35

Tân Châu

05/07/2021

08:00

17:00

Ấp Hội Thành xã Tân Hội

TBA: Sửa chữa thường xuyên

36

Gò Dầu

05/07/2021

08:00

17:00

Ấp Cây Xoài xã Thanh Phước

TBA: Sửa chữa thường xuyên

37

Dương Minh Châu

05/07/2021

08:00

17:00

Tổ 6 ấp Phước Hội xã Suối Đá

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩ

38

Dương Minh Châu

05/07/2021

08:00

11:30

Tổ 9 ấp Bình Linh xã Chà Là

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

39

Hòa Thành

05/07/2021

08:00

17:00

Ấp Trường Phú xã Trường Đông

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩ

40

Tân Biên

05/07/2021

08:00

17:00

Ấp Xóm Tháp xã Tân Phong

TBA: Sửa chữa thường xuyên

41

Bến Cầu

05/07/2021

08:00

17:00

Tổ 2 Ấp Thuận Hòa xã Lợi Thuận

TBA: Sửa chữa thường xuyên

Leave A Reply

Your email address will not be published.