Lịch cúp điện toàn tỉnh Sóc Trăng từ Thứ Ba ( 22/06/2021 ) đến ngày Thứ Năm ( 24/06/2021 )


Lịch cúp điện toàn tỉnh Sóc Trăng từ Thứ Ba ( 22/06/2021 ) đến ngày Thứ Năm ( 24/06/2021 )

Điện lực

Thời gian

Phạm vi mất điện

Lý do

 

Ngày: Thứ Ba 22/06/2021

Ngã Năm

07h30 – 15h30

Một phần Ấp Vĩnh Đồng – xã Vĩnh Quới

Phát quang dọc tuyến lưới điện, lộ khu vực Ấp Vĩnh Đồng theo yêu cầu của địa phương phục vụ nông thôn mới kết hợp tháp đà U120 – 3M nâng cao ĐDTT nhánh Vĩnh Đồng 1 pha tại trụ 472LM/275/18/28/66/29-30 tháp đà U120 – 3M nâng cao ĐDTT nhánh Ngang Kè tại trụ 472LM/275/18/28/66/30/02-472LM/275/18/28/66/30/03, chỉnh 3 trụ hạ thế nghiêng trạm Vinh Đồng 1, thay 3 TI hạ thế trạm bơm Tám Mậu.

 

TP Sóc Trăng

07h30 – 16h00

thuộc đường Kinh Xáng (từ giáp nhà số 189A đến giáp nhà số 260/30)

Dựng 02 trụ BTLT 7,5m cặp đôi, sang dây lưới, dây nhánh qua trụ mới dựng, kéo căng dây nhánh, dây lưới, thu hồi 02 khoảng dây đầu hẻm 213 Kinh Xáng (Ctrình di dời trụ phục vụ mởi rộng hẽm – Dự án LIA)ậu)

 

13h30 – 17h00

thuộc đường Kinh Xáng (từ giáp nhà số 43 đến giáp nhà số 189A), hẻm 213.

Kéo 100 m cáp ABC 3x50mm2 đấu nối từ trạm Khóm 4 Phường 8 đấu nối vào lưới hạ áp trạm Khóm 4 Phường 8A hẻm 213 Kinh Xáng (Ctrình di dời trụ phục vụ mởi rộng hẽm – Dự án LIA)

 

thuộc đường Kinh Xáng (từ giáp nhà số 43 đến giáp nhà số 189A), hẻm 213.

Kéo 100 m cáp ABC 3x50mm2 đấu nối từ trạm Khóm 4 Phường 8 đấu nối vào lưới hạ áp trạm Khóm 4 Phường 8A hẻm 213 Kinh Xáng (Ctrình di dời trụ phục vụ mởi rộng hẽm – Dự án LIA)

 

Thạnh Trị

08h00 – 16h30

Bao gồm, một phần các Ấp: 2, Bào Lớn, Công Điền, Thạnh Điền – thị trấn Phú Lộc.

Thực hiện xử lý khuyết tật kết hợp phát quang dọc lưới điện.

 

Thị xã Vĩnh Châu

08h00 – 16h00

Một phần xã Hòa Đông, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu.

Dựng trụ trung thế 02 vị trí cặp đội 18m

 

Trần Đề

08h00 – 16h30

xã Vĩnh Hải TX Vĩnh Châu huyện Vĩnh Châu

Dựng trụ trung thế 02 vị trí cặp đội 18m (Đề án Điện Gios Lạc Hòa 2)

 

Ngày: Thứ Tư 23/06/2021

Kế Sách

08h00 – 16h30

Một phần ấp An Bình – Thị trấn An Lạc Thôn

Kéo dây trung thế cáp ACXH 50mm2 dài 1580m (Công trình cấp điện 03 pha cho các trạm cấp nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2020)

 

Ngã Năm

07h30 – 12h00

Một phần Ấp Vĩnh Hòa – xã Vĩnh Quới

Phát quang dọc tuyến lưới điện, lộ khu vực Ấp Vĩnh Hòa theo yêu cầu của địa phương phục vụ nông thôn mới kết hợp tháp đà U120 – 3M nâng cao ĐDTT nhánh Vĩnh Hòa tại trụ 472LM/275/18/28/70/12-13.

 

Thạnh Trị

08h00 – 16h30

Bao gồm một phần các ấp: B1, Tân Lợi – xã Thạnh Tân; một phần ấp Trung Bình – xã Tuân Tức.

Thực hiện xử lý khuyết tật kết hợp phát quang dọc lưới điện.

 

Thị xã Vĩnh Châu

08h00 – 16h00

một phần phường 2, một phần xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu.

Thay sứ 24kV thành sứ polime 35kV nhánh Soài Côn Đai Rụng

 

08h00 – 17h00

một phần xã Vĩnh Hải thị xã Vĩnh Châu

– Dựng 01 trụ BTLT 8,5m và đỗ gia cố móng trụ Mac200 – Tháp sắt Sắt potelet (L63) 2,5m nâng cao độ tĩnh không vượt lộ Nam Sông Hậu

 

một phần xã Vĩnh Hải thị xã Vĩnh Châu

– Dựng 01 trụ BTLT 8,5m và đỗ gia cố móng trụ Mac200 – Tháp sắt Sắt potelet (L63) 2,5m nâng cao độ tĩnh không vượt lộ Nam Sông Hậu

 

một phần xã Lạc Hòa thị xã Vĩnh Châu

Dựng 01 trụ BTLT 8,5m và đỗ gia cố móng trụ Mac200 – Tháp sắt Sắt potelet (L63) 2,5m nâng cao độ tĩnh không vượt lộ Nam Sông Hậu

 

một phần xã Lạc Hòa thị xã Vĩnh Châu

Dựng 01 trụ BTLT 8,5m và đỗ gia cố móng trụ Mac200 – Tháp sắt Sắt potelet (L63) 2,5m nâng cao độ tĩnh không vượt lộ Nam Sông Hậu

 

một phần xã Vĩnh Hải thị xã Vĩnh Châu

Dựng 01 trụ BTLT 8,5m và đỗ gia cố móng trụ Mac200 – Tháp sắt Sắt potelet (L63) 2,5m nâng cao độ tĩnh không vượt lộ Nam Sông Hậu

 

Ngày: Thứ Năm 24/06/2021

Kế Sách

07h00 – 12h30

Xã Xuân Hòa

– Lắp chằng xuống 01 vị trí để chằng đầu trụ trung thế giảm lực do trụ nghiêng & cong tại vị trí trụ đầu nhánh rẽ Hòa Phú trụ 14m, phát quang hành lang lưới điện theo yêu cầu của địa phương. – Thí nghiệm LA, FCO, MBA các trạm: Hòa Lộc 1A, Hòa Lộc 2, Hòa Lộc A, UB Xuân Hòa – Thí nghiệm FCO/LBFCO các phân đoạn Cứ Mạnh 2, Hòa Lộc, Hòa Lộc 1, Hòa Lộc 3A

 

08h00 – 10h30

Một phần ấp An Định – Thị trấn Kế Sách

Tháo thu hồi RCS+3DS phân đoạn Công ty Phương Nam, Tách đấu nối nhánh Công ty phương Nam

 

08h00 – 16h30

Xã Kế Thành, Kế An; một phần ấp An Thành – Thị trấn Kế Sách, ấp Số 1, ấp Hậu Bối, một phần ấp Nam Hải – xã Đại Hải

Tháp sắt xử lý vị trí Nguy hiểm Tại trụ 472ĐN/327/24, 472Đ/327/25 hay điện kế trạm Kế Thành 2, Nhánh An Định Kế Thành, trụ 472ĐN/327/52/1 đến trụ 472ĐN/327/52/4 , nhánh Cầu Dưa Từ trụ 472ĐN/327/13A/1 đến trụ 472ĐN/327/13A/2 nhánh An Thành 2 tại trụ472ĐN/327/22A/1 nhánh An Đinh 1, phát quang theo yêu cầu địa phương

 

TP Sóc Trăng

07h30 – 14h30

thuộc đường Lý Thường Kiệt (từ giáp đường Đồng Khởi đến giáp nhà số 340 ).

Nhổ 01 trụ BTLT 7,5m cặp đôi, dựng trụ BTLT 7,5m cặp đôi, tháo hạ dây lưới, kéo căng dây nhánh dây lưới (Công trình di dời trụ phục vụ mở rộng hẻm dự án LIA)

 

Thạnh Trị

08h00 – 16h30

Bao gồm các Ấp: 22, Tà Lọt A và một phần các ấp: Tà Lọt C, Tà Niền, Tà Điếp C1, Tà Điếp C2, Mây Dốc, Rẫy Mới; một phần ấp B2 – xã Thạnh Tân; một phần ấp Số 9 – thị trấn Hưng Lợi.

Thực hiện xử lý khuyết tật kết hợp phát quang dọc lưới điện.

 

Thị xã Vĩnh Châu

08h00 – 13h00

một phần xã Vĩnh Hiệp thị xã Vĩnh Châu

Lắp đà, căng dây, đấu nối, lắp mới TBA 1x75kVA khách hàng “Lê Văn Tuân”.

 

08h00 – 17h00

một phần xã Lạc Hòa thị xã Vĩnh CHÂU

– Dựng 01 trụ BTLT 8,5m và đỗ gia cố móng trụ Mac200 – Tháp sắt Sắt potelet (L63) 2,5m nâng cao độ tĩnh không vượt lộ Nam Sông Hậu

 

Một phần xã Lạc Hòa thị xã Vĩnh Châu

– Dựng 01 trụ BTLT 8,5m và đỗ gia cố móng trụ Mac200 – Tháp sắt Sắt potelet (L63) 2,5m nâng cao độ tĩnh không vượt lộ Nam Sông Hậu

 

một phần phường 2 thị xã Vĩnh Châu

– Dựng 01 trụ BTLT 8,5m và đỗ gia cố móng trụ Mac200 – Tháp sắt Sắt potelet (L63) 2,5m nâng cao độ tĩnh không vượt lộ Nam Sông Hậu

 

09h00 – 15h00

Một phần phường Vĩnh Phước, một phần phường Khánh Hòa, một phần xã Vĩnh Hiệp, một phần xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu.

Lắp định vị đầu cáp ngầm tại DS 472-7, 474-7, lắp DS 473-7, 478-7, định vị cáp ngầm tuyến 473VC, 478VC, Xử lý phát nhiệt pha B DS 472-7.

 

Một phần phường Vĩnh Phước, một phần phường Khánh Hòa, một phần xã Vĩnh Hiệp, một phần xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu.

Lắp định vị đầu cáp ngầm tại DS 472-7, 474-7, lắp DS 473-7, 478-7, định vị cáp ngầm tuyến 473VC, 478VC, Xử lý phát nhiệt pha B DS 472-7.

 

một phần phường Vĩnh Phước, một phần phường Khánh Hòa, một phần xã Vĩnh Hiệp, một phần xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu.

Lắp định vị đầu cáp ngầm tại DS 472-7, 474-7, lắp DS 473-7, 478-7, định vị cáp ngầm tuyến 473VC, 478VC, Xử lý phát nhiệt pha B DS 472-7.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.