Lịch cúp điện toàn tỉnh Sóc Trăng từ ngày mai ( 25/06/2021 ) đến ngày Thứ Hai ( 28/06/2021 )


Lịch cúp điện toàn tỉnh Sóc Trăng từ ngày mai ( 25/06/2021 ) đến ngày Thứ Hai ( 28/06/2021 )

Điện lực

Thời gian

Phạm vi mất điện

Lý do

 

Ngày: Thứ Sáu 25/06/2021

Long Phú

08h00 – 16h00

Một phần Ấp Trường Thành A – xã Trường Khánh – huyện Long Phú – tỉnh Sóc trănng

Lắp mới trạm biến áp Trường Khánh 1A tại trụ 478ĐN/162, lắp cáp suất trung hạ áp, các phụ kiện của trạm. lắp giá u xử lý vị trí hai nguồn điện tại trụ 478ĐN/156, Lắp thùng điện kế thùng CB, đấu nối hệ thống đo đếm trạm, ép lèo hạ áp, đóng điện nghiệm thu vận hành trạm Trường Khánh 1A.

 

Thị xã Vĩnh Châu

08h00 – 15h00

không

ĐHDL trạm Trần Trọng Ân từ 1x75kVA thành 1x250kVA, đổi tên trạm thành “Bùi Đức Thành”.

 

08h00 – 16h00

Mất điện một phần khóm Biển Trên phường Vĩnh Phước TXVC

Dựng 01 trụ BTLT 12m độn lưới hạ thế trạm Đê Biển Trên 2 (Điện gió 3)

 

Một phần xã Hòa Đông, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu.

Lắp ngọc trụ 18m 4 cây, lắp đà dừng, căng dây trung thế 3 khoảng trụ

 

08h00 – 17h00

một phần phường 2 thị xã Vĩnh Châu

– Dựng 01 trụ BTLT 8,5m và đỗ gia cố móng trụ Mac200 – Tháp sắt Sắt potelet (L63) 2,5m nâng cao độ tĩnh không vượt lộ Nam Sông Hậu

 

một phần phường 2 thị xã Vĩnh Châu

Dựng 01 trụ BTLT 8,5m và đỗ gia cố móng trụ Mac200 – Tháp sắt Sắt potelet (L63) 2,5m nâng cao độ tĩnh không vượt lộ Nam Sông Hậu

 

một phần phường 2 thị xã Vĩnh Châu

Dựng 01 trụ BTLT 8,5m và đỗ gia cố móng trụ Mac200 – Tháp sắt Sắt potelet (L63) 2,5m nâng cao độ tĩnh không vượt lộ Nam Sông Hậu

 

một phần phường 2 thị xã Vĩnh Châu

Dựng 01 trụ BTLT 8,5m và đỗ gia cố móng trụ Mac200 – Tháp sắt Sắt potelet (L63) 2,5m nâng cao độ tĩnh không vượt lộ Nam Sông Hậu

 

một phần phường thị xã Vĩnh Châu

Dựng 01 trụ BTLT 8,5m và đỗ gia cố móng trụ Mac200 – Tháp sắt Sắt potelet (L63) 2,5m nâng cao độ tĩnh không vượt lộ Nam Sông Hậu

 

Trần Đề

08h00 – 16h30

Xã Vĩnh Hải huyện Vĩnh Châu

Lắp ngọn trụ 18m (04 cây), lắp đà dừng, căng dây trung thế 3 khoảng trụ (Khoảng trụ 477VC/382 đến trụ 477VC/385) Đề án ĐG Lạc Hòa 2

 

Ngày: Thứ Bảy 26/06/2021

Châu Thành

07h00 – 17h00

Ấp Xây Đá B, Xây Đá A, Cống Đôi, xã Hồ Đắc Kiện, Huyện Châu Thành, ST

Dựng trụ BTLT 14m cặp đôi + gia cố móng 1 vị trí trụ 477MT/165/63A; Kéo rãi căng dây cáp ABC 4x70mm2 dài 76,5m; Lắp mới trạm Hồ Đắc Kiện 4 – 100kVA tại trụ 477MT/165/63A và di dời trạm Hồ Đắc Kiện 2 – 160kVA về trụ 477MT/165/45 thuộc công trình ĐTXD năm 2020

 

Long Phú

08h00 – 16h00

Ấp Tân Quy B, xã Tân Hưng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

Tháp 03 cây đà U140x3m, nâng cao đường dây trung thế và hạ thế trạm Tân Qui B2 (phục vụ công tác xây dựng Trường tiểu học Tân Hưng C)

 

Thị xã Vĩnh Châu

07h00 – 17h00

một phần xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu.

Dựng 06 trụ BTLT 18m, 07 trụ BTLT 14m (Đề án ĐG Hòa Đông )

 

Ngày: Chủ Nhật 27/06/2021

Cù Lao Dung

08h00 – 14h30

Toàn bộ xã An Thạnh Đông và một phần Thị Trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung.

Xử lý nắp chụp sứ đứng bị hở Thay dây trung thế cáp trần bằng cáp bọc; kết hợp tháp sắt nâng dây trung thế theo đề nghị khách hàng Huỳnh Văn Nhân

 

08h00 – 16h30

: Một phần ấp Bình Danh, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung.

Thay dây dẫn trung thế từ trụ 01 đến trụ 32 ( thay dây ACKP 50mm2 thành 03 dây ACX50mm2), dây trung tính sử dụng lại

 

Một phần ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung.

Thu hồi trạm Rạch Ruột Ngựa, Rạch Ruột Ngựa 2, đấu nối đóng điện 02 trạm Rạch Ruột Ngựa, Rạch Ruột Ngựa 2

 

Một phần ấp Đền Thờ, ấp Nguyễn Công Minh, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung.

Căng dây trung thế và đấu nối cho đường dây mới xây dựng

 

Một phần ấp Đền Thờ, ấp Nguyễn Công Minh, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung.

Căng dây trung thế và đấu nối cho đường dây mới xây dựng

 

Châu Thành

06h00 – 10h00

Một phần áp An Trạch, ấp Phụng Hệp xã An Hiệp huyện Châu Thành ST

Dưng trụ 477ST/107A, BTLT 14m độn lưới khoảng trụ 477ST/107-477ST/108, lắp đà đỡ dây hiện hữu, đà FCO đấu nối vào lưới hiện hữu T477ST, lắp đà dừng dây, căng dây ACXH 3x50mm2+ACKP 50mm2 dài 04m, cấp điện khách hàng Ngô Nhựt Tiền (DVKH)

 

Một phần áp An Trạch, ấp Phụng Hệp xã An Hiệp huyện Châu Thành ST

Dưng trụ 477ST/107A, BTLT 14m độn lưới khoảng trụ 477ST/107-477ST/108, lắp đà đỡ dây hiện hữu, đà FCO đấu nối vào lưới hiện hữu T477ST, lắp đà dừng dây, căng dây ACXH 3x50mm2+ACKP 50mm2 dài 04m, cấp điện khách hàng Ngô Nhựt Tiền (DVKH)

 

Ngã Năm

07h30 – 16h30

Một phần khóm 2 – Phường 1, toàn bộ khu vực xã Vĩnh Quới

Phát quang dọc tuyến lưới điện, lộ khu vực khóm 2, Ấp Vĩnh Phong theo yêu cầu của địa phương phục vụ nông thôn mới kết hợp khắc phục khuyết tật ĐDTT 22kV nhánh Xay Xát Tiến Thành: thực hiện thay đà sắt đỡ dây trung thế tại trụ 472LM/275/26, trụ 472LM/275/27, trụ 472LM/275/31, trụ 472LM/275/32; Tại trụ 472LM/275/26 – 472LM/275/27 sử dụng bộ đà đỡ thẳng L75x75x8-2000mm/02 ốp (sơn Line X) + chân sứ đỉnh đỡ thẳng; Tại trụ 472LM/275/31 – 472LM/275/32 sử dụng bộ đà đỡ thẳng L75x75x8-2000mm/03 ốp lệch 2/3 (sơn Line X) + chân sứ đỉnh đỡ thẳng.

 

Thị xã Vĩnh Châu

07h00 – 17h00

một phần xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu.

Dựng 02 trụ BTLT 18m nhánh Thạch Sao, 12 trụ BTLT 18m nhánh Hòa Đông (Đề án ĐG Hòa Đông)

 

Ngày: Thứ Hai 28/06/2021

Kế Sách

08h00 – 16h30

Ấp Trung Hải, một phần ấp Đông Hải, ấp Mang Cá, Hậu Bối – xã Đại Hải

háp sắt xử lý vị trí rụi ro trụ 473PH/71/47/52, trụ 473PH/71/47/53/ trụ 473Ph/71/47/56 thay TI trạm Thiết An, nhánh Thiết An, chỉnh trụ hạ thế nghiêng ĐDHT trạm Kênh Ngây 2, Nam Tời 1, phát quang theo yêu cầu địa phương

 

Long Phú

08h00 – 16h00

Mất điện một phần ấp Trường Lộc, xã Trường Khánh

Khắc phục khuyết tật lưới điện hạ áp và trạm Trường Lộc 2, thay cáp suất hạ áp trạm Trường Lộc 2, ép lèo hạ áp, đóng bổ sung 4 tiếp đất hạ áp, thay cáp suất hạ áp trạm Trường Lộc 2, tháp sắt nâng đường dây trung áp tại trụ 478ĐN/94/34B/5. Phát quang lưới điện trung áp. Lắp giá u xử lý vị trí hai nguồn điện trạm Trường Lộc 1 và Trường Lộc 3.

 

Ấp KoKo, xã Tân Hưng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

Lắp mới 03 bộ chằng xuống, chỉnh trụ nghiêng, ép lèo mối nối, xử lý dây nhánh mất an toàn. Phát quang lưới điện hạ thế trên nhánh

 

Mỹ Tú

08h00 – 14h30

Một phần ấp Phước Thọ C và các ấp Phước Thọ A, Phước Thọ B – xã Mỹ Phước; Một phần ấp Phương An 1 – xã Hưng Phú – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng.

Dựng trụ BTLT 14m, kéo cáp ACXH lắp phân đoạn đấu nối trạm 03 pha 75kVA (cấp điện cho khách hành Lê Thị Nguyệt)

 

Ngã Năm

07h00 – 16h30

Một phần Khóm 3, khóm 4 – Phường 1; Khóm Tân Quới, Tân Quới A,Tân Thành, Tân Thành A, khóm 1 – Phường 2.

Thực hiện phát quang lưới điện dọc khu vực khóm 3, khóm 4, khóm Tân Quới, Tân Thành theo yêu cầu của địa phục vụ nông thơn mới kết hợp thực hiện giải pháp sự cố thay đà sắt thành đà Composite phân đoạn: Tư Bí trụ 472LM/276/81A/01, Ấp 4 trụ 472LM/276/16, Quách Văn Hường trụ 472LM/276/01/22, Kênh Bà Mười trụ 472LM/276/01/67, Xẻo Chiết trụ 472LM/276/01/50/01; Tháp đà U140-3m tại trụ 475TT/175/57/16/79/01/54 nâng cao ĐDTT.

 

Thạnh Trị

07h00 – 17h30

Bao gồm một phần các ấp: A2, Tân Phước, Tân Thắng, Tân Lợi, B2 – xã Thạnh Tân; một phần các ấp: Tân Lộc, Tân Nghĩa – xã Lâm Tân; một phần ấp Tân Định – xã Tuân Tức.

Thực hiện di dời trụ trung thế phục vụ công trình mở rộng lộ giao thông tuyến kênh 14/9.

 

Thị xã Vĩnh Châu

07h00 – 17h00

một phần xã Hòa Đông, một phần xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu.

Dựng trụ trung thế 18m 3 vị trí (Đề án ĐG Hòa Đông)

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.