Lịch cúp điện toàn tỉnh Sóc Trăng từ ngày mai ( 02/07/2021 ) đến Thứ Hai ( 05/07/2021 )


Lịch cúp điện toàn tỉnh Sóc Trăng từ ngày mai ( 05/07/2021 ) đến Thứ Hai ( 05/07/2021 )

Ngày

Điện Lực

Khu vực

Bắt đầu

Kết thúc

Lý do

02/07/2021

Điện lực Kế Sách

Một phần ấp An Thạnh, xã An Lạc Tây, ấp Mỹ Lợi, Mỹ Huề, xã Nhơn Mỹ

08:00

16:30

Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia

02/07/2021

Điện lực Ngã Năm

Một phần Khóm 3 – Phường 1

07:30

16:30

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

03/07/2021

Điện lực Kế Sách

Một phần ấp An Phú, An Hòa, An Thạnh, xã An Lạc Tây

08:00

16:30

Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia

04/07/2021

Điện lực Cù Lao Dung

Toàn bộ xã An Thạnh Đông và một phần Thị Trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung.

08:00

12:30

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

04/07/2021

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

 

08:00

15:00

Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia

05/07/2021

Điện lực Long Phú

Ấp Ngãi Hội 1-TT Đại Ngãi, ấp Phụng Tường 1, 2-xã Song Phụng-huyện Long Phú

08:00

16:00

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

05/07/2021

Điện lực TP Sóc Trăng

Đường Quốc Lộ 1 (từ giáp nhà số 1030, 1037 đến giáp nhà số 1102, 1167 – Khu vực hẻm 962/29 Quốc Lộ 1)

08:00

14:30

Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

05/07/2021

Điện lực Mỹ Xuyên

Một phần ấp Cần Đước – xã Thạnh Phú

08:00

16:30

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

05/07/2021

Điện lực Mỹ Xuyên

Một phần ấp Châu Thành – thị trấn Mỹ Xuyên

07:30

12:00

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

05/07/2021

Điện lực Cù Lao Dung

Một phần ấp An Bình, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung.

08:00

16:30

Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn

05/07/2021

Điện lực Thạnh Trị

Bao gồm một phần các ấp: A2, Tân Phước, Tân Thắng, Tân Lợi, B2 – xã Thạnh Tân; một phần các ấp: Tân Lộc, Tân Nghĩa – xã Lâm Tân; một phần ấp Tân Định – xã Tuân Tức.

07:00

17:30

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

05/07/2021

Điện lực Kế Sách

Ấp Số 1 xã Đại Hải

08:00

16:30

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

Leave A Reply

Your email address will not be published.