Lịch cúp điện toàn tỉnh Long An từ ngày mai Thứ Ba ( 08/06/2021 ) đến ngày Thứ Năm ( 10/06/2021 )


Lịch cúp điện toàn tỉnh Long An từ ngày mai Thứ Ba ( 08/06/2021 ) đến ngày Thứ Năm ( 10/06/2021 )

#

Điện lực

Ngày

Thời gian từ

Thời gian đến

Khu vực

Lý do/Tình trạng

1

Điện Lực Bến Lức

08/06/2021

08:30:00

11:30:00

1 phần ấp 4 xã An Thạnh

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

2

Điện Lực Bến Lức

08/06/2021

13:00:00

16:30:00

1 phần ấp 8 xã Lương Hòa

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

3

Điện Lực Bến Lức

10/06/2021

13:00:00

16:30:00

1 phần ấp 5 xã An Thạnh

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

4

Điện Lực Bến Lức

10/06/2021

08:30:00

11:30:00

1 phần ấp 4 xã An Thạnh

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

5

Điện Lực Cần Đước

09/06/2021

08:00:00

10:00:00

Một phần ấp Rạch Cát xã Long Hựu Đông

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

6

Điện Lực Cần Đước

10/06/2021

08:00:00

14:00:00

Một phần Khu 1A TTCĐ

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

7

Điện Lực Cần Đước

09/06/2021

10:00:00

12:00:00

Một phần ấp Trung xã Long Hựu Đông

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

8

Điện Lực Cần Đước

08/06/2021

10:00:00

12:00:00

Một phần Ấp 3 Xã Phước Đông

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

9

Điện Lực Cần Đước

08/06/2021

08:00:00

11:00:00

Một phần ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

10

Điện Lực Cần Đước

08/06/2021

15:30:00

17:00:00

Một phần Ấp 5 Xã Phước Đông

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

11

Điện Lực Cần Đước

08/06/2021

08:00:00

10:00:00

Một phần khu 4 TTCĐ

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

12

Điện Lực Cần Đước

08/06/2021

14:00:00

15:30:00

Một phần Ấp 1 Xã Phước Đông

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

13

Điện Lực Cần Đước

09/06/2021

14:00:00

16:00:00

Một phần ấp Đông xã Long Hựu Đông

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

14

Điện Lực Cần Đước

10/06/2021

10:00:00

12:00:00

Một phần ấp 4 xã Long Hòa

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

15

Điện Lực Cần Giuộc

09/06/2021

08:00:00

11:00:00

Một phần xã Thuận Thành

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

16

Điện Lực Cần Giuộc

09/06/2021

09:00:00

14:00:00

SIÊU THỊ COOPMART

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

17

Điện Lực Cần Giuộc

08/06/2021

13:00:00

16:00:00

Một phần xã Long Thượng

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

18

Điện Lực Cần Giuộc

10/06/2021

07:30:00

16:00:00

Một phần xã Đông

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

19

Điện Lực Cần Giuộc

07/06/2021

08:00:00

15:00:00

Một phần xã Long Thượng

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

20

Điện Lực Cần Giuộc

08/06/2021

08:00:00

11:00:00

Một phần xã Long Thượng

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

21

Điện Lực Cần Giuộc

09/06/2021

13:00:00

16:00:00

Một phần xã Phước Lâm

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

22

Điện Lực Cần Giuộc

09/06/2021

08:00:00

16:00:00

Một phần xã Long An

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

23

Điện lực Châu Thành

09/06/2021

08:00:00

11:00:00

Một phần ấp Chăng Mật, ấp Truôn xã Hòa Lợi

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

24

Điện lực Châu Thành

08/06/2021

08:00:00

15:00:00

Ấp Ngãi Hiệp, Ngãi Lợi, Rạch Giữa, Bà Trầm, Cồn Cò xã Hưng Mỹ, xã Long Hòa, Hòa Minh, ấp Long Trị xã Long Đức TPTV

Khách hàng đề nghị cắt điện

25

Điện lực Châu Thành

09/06/2021

13:00:00

17:00:00

Một phần ấp Hương Phụ C, Giồng Lức xã Đa Lộc.

TBA: Sửa chữa thường xuyên

26

Điện lực Châu Thành

07/06/2021

08:00:00

12:00:00

Ấp Trà Cuôn xã Phước Hảo.

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

27

Điện lực Châu Thành

12/06/2021

08:00:00

16:00:00

Một phần ấp Hương Phụ C, Giồng Lức xã Đa Lộc.

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

28

Điện Lực Đức Huệ

09/06/2021

09:00:00

11:00:00

1 phần Ấp 1 Mỹ Thạnh Bắc

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

29

Điện Lực Đức Huệ

09/06/2021

13:00:00

14:00:00

1 phần Ấp 2 xã Bình Hòa Nam

TBA: Sửa chữa thường xuyên

30

Điện Lực Đức Huệ

09/06/2021

10:00:00

11:30:00

1 phần Ấp 4 Mỹ Thạnh Đông

TBA: Sửa chữa thường xuyên

31

Điện Lực Đức Huệ

08/06/2021

07:30:00

09:30:00

Một phần khu phố 1 TT Đông Thành

TBA: Sửa chữa thường xuyên

32

Điện Lực Đức Huệ

09/06/2021

07:30:00

09:30:00

1 phần Ấp 3 Mỹ Thạnh Đông

TBA: Sửa chữa thường xuyên

33

Điện Lực Đức Huệ

09/06/2021

08:00:00

11:00:00

Một phần ấp Hòa Tây xã Bình Hòa Bắc

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

34

Điện Lực Đức Huệ

09/06/2021

14:30:00

16:00:00

1 phần Ấp 3 xã Bình Hòa Nam

TBA: Sửa chữa thường xuyên

35

Điện Lực Đức Huệ

08/06/2021

14:30:00

16:00:00

Một phần ấp 3+4 Bình Hòa Hưng

TBA: Sửa chữa thường xuyên

36

Điện Lực Đức Huệ

08/06/2021

13:00:00

14:00:00

Một phần ấp 3+4 Bình Hòa Hưng

TBA: Sửa chữa thường xuyên

37

Điện Lực Mộc Hóa

08/06/2021

07:30:00

12:30:00

Một phần ấp Bình Trung 2, xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa tỉnh Long An

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

Leave A Reply

Your email address will not be published.