Lịch cúp điện toàn tỉnh Long An từ ngày mai ( 25/06/2021 ) đến Thứ Hai ( 28/06/2021 )

Lịch cúp điện toàn tỉnh Long An từ ngày mai ( 25/06/2021 ) đến Thứ Hai ( 28/06/2021 )

Ngày

Điện Lực

Khu vực

Bắt đầu

Kết thúc

Lý do

25/06/2021

Điện Lực Tân Thạnh

Ấp Kênh Chà, xã Nhơn Hòa

09:00

15:00

TBA: Sửa chữa thường xuyên

25/06/2021

Điện Lực Tân Trụ

Một phần ấp 1 xã Quê Mỹ Thạnh

10:30

11:00

TBA: Sửa chữa thường xuyên

25/06/2021

Điện Lực Tân Trụ

Một phần ấp 1 xã Lạc Tấn

15:15

15:45

TBA: Sửa chữa thường xuyên

25/06/2021

Điện Lực Tân Trụ

Một phần ấp 1 xã Quê Mỹ Thạnh

09:45

10:15

TBA: Sửa chữa thường xuyên

25/06/2021

Điện Lực Tân Trụ

Một phần ấp 2 xã Lạc Tấn

13:00

13:30

TBA: Sửa chữa thường xuyên

25/06/2021

Điện Lực Tân Trụ

Một phần ấp 5 xã Lạc Tấn

09:00

09:30

TBA: Sửa chữa thường xuyên

25/06/2021

Điện Lực Tân Trụ

Một phần ấp 5 xã Lạc Tấn

07:30

08:00

TBA: Sửa chữa thường xuyên

25/06/2021

Điện Lực Tân Trụ

Một phần ấp 4 xã Lạc Tấn

08:15

08:45

TBA: Sửa chữa thường xuyên

25/06/2021

Điện Lực Tân Trụ

Một phần ấp 2 xã Lạc Tấn

13:45

14:15

TBA: Sửa chữa thường xuyên

25/06/2021

Điện Lực Đức Huệ

1 phần Ấp 1 xã Bình Thành

13:00

14:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

25/06/2021

Điện Lực Đức Huệ

1 phần Ấp Tân Hòa xã Bình Hòa Bắc

08:00

09:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

25/06/2021

Điện Lực Tân Trụ

Một phần ấp 1 xã Lạc Tấn

16:00

16:30

TBA: Sửa chữa thường xuyên

25/06/2021

Điện Lực Đức Huệ

1 phần Ấp 1 xã Bình Thành

09:30

11:30

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

25/06/2021

Điện Lực Đức Huệ

Cty TNHH Huy Long An

14:30

16:30

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

25/06/2021

Điện Lực Cần Giuộc

Một phần xã Phước Lại

08:00

09:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

25/06/2021

Điện Lực Cần Giuộc

Một phần Thị trấn Cần Giuộc

08:00

11:30

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

25/06/2021

Điện Lực Cần Giuộc

Một phần xã Phước Vĩnh Thạnh

13:00

14:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

25/06/2021

Điện Lực Cần Giuộc

Một phần xã Phước Lại

09:00

10:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

25/06/2021

Điện Lực Cần Giuộc

Công ty Lộc Thiên Phú

13:00

16:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

25/06/2021

Điện Lực Bến Lức

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Grating Việt

08:00

09:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

25/06/2021

Điện Lực Bến Lức

HKD Nguyễn Văn Thiệt

10:10

11:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

25/06/2021

Điện Lực Bến Lức

Công Ty Cổ Phần Quốc Quang Long An

11:30

13:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

25/06/2021

Điện Lực Đức Hòa

một phần xã đức hòa hạ

08:00

15:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

25/06/2021

Điện Lực Bến Lức

Chi nhánh Công ty TNHH Dinh Dưỡng Belta

09:10

10:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

25/06/2021

Điện Lực Tân An

Một phần ấp 1 – xã Mỹ Phú

13:00

16:30

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

25/06/2021

Điện Lực Cần Đước

Công ty Thức ăn NoVa 560 kVA

08:00

11:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

25/06/2021

Điện Lực Cần Đước

Công ty TNHH SX TM DV Bao Bì Lâm Hưng

13:00

16:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

26/06/2021

Điện Lực Cần Giuộc

Một phần xã Phước Lại

14:00

15:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

26/06/2021

Điện Lực Cần Giuộc

Một phần xã Phước Lại

13:00

14:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

26/06/2021

Điện Lực Tân An

Cắt FCO trạm Cty Hoàng Thành

15:00

16:30

TBA: Sửa chữa thường xuyên

26/06/2021

Điện Lực Tân An

Ấp Nhơn Thuận, Ấp Bình Trung, Ấp Nhơn Trị – xã Nhơn Thạnh Trung

08:30

10:00

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

26/06/2021

Điện Lực Tân An

TT Hành chánh Tỉnh

13:00

15:00

TBA: Sửa chữa thường xuyên

26/06/2021

Điện Lực Cần Giuộc

Một phần xã Phước Lâm

13:00

16:00

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

26/06/2021

Điện Lực Tân An

Một phần Kp Bình Cư 2 – phường 4

13:00

16:30

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

26/06/2021

Điện Lực Tân An

Bao bì Gia Tiến

13:00

14:30

TBA: Sửa chữa thường xuyên

26/06/2021

Điện Lực Cần Giuộc

Một phần xã LPhước Lại

09:00

10:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

26/06/2021

Điện Lực Cần Đước

Một phần ấp 4, 5, xã Long Hòa

08:00

11:00

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

26/06/2021

Điện Lực Cần Đước

Một phần ấp 3, 4, xã Long Hòa

13:00

15:00

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

26/06/2021

Điện Lực Cần Đước

Một phần ấp 2, xã Long Cang

15:00

17:00

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

26/06/2021

Điện Lực Thạnh Hóa

Xã Thuận Bình

08:00

15:00

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

26/06/2021

Điện Lực Mộc Hóa

Một phần Ấp Gò Dô Nhỏ, Ấp Sậy Giăng, xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa

07:30

16:30

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

26/06/2021

Điện Lực Đức Hòa

một phần xã đức hòa hạ

08:00

12:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

26/06/2021

Điện Lực Đức Hòa

một phần xã mỹ hạnh bắc, mỹ hạnh nam, hòa khánh tây, tt hậu nghĩa

07:00

17:30

TBA 220kV

26/06/2021

Điện Lực Đức Hòa

một phần xã đức hòa hạ

08:00

11:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

26/06/2021

Điện Lực Đức Hòa

một phần xã lộc giang

13:00

16:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

26/06/2021

Điện Lực Đức Hòa

cty phú việt

08:00

16:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

26/06/2021

Điện Lực Tân Thạnh

Một phần ấp Kênh Chà, xã Nhơn Hòa

09:00

16:00

TBA: Sửa chữa thường xuyên

26/06/2021

Điện Lực Vĩnh Hưng

xã Khánh Hưng, xã Hưng Điền A.

07:30

16:00

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

26/06/2021

Điện Lực Châu Thành

Một phần xã Bình Quới, Phú Ngãi Trị, Hoà Phú.

16:00

16:30

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

26/06/2021

Điện Lực Châu Thành

Một phần xã Bình Quới, Phú Ngãi Trị, Hoà Phú.

06:30

07:00

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

26/06/2021

Điện Lực Châu Thành

Một phần xã Hiệp Thạnh, Thị Trấn Tầm Vu. Phú Ngãi Trị

07:00

16:30

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

26/06/2021

Điện Lực Cần Giuộc

Một phần xã Phước Lại

10:00

11:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

26/06/2021

Điện Lực Cần Giuộc

Một phần xã Phước Hậu

08:00

11:30

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

26/06/2021

Điện Lực Cần Giuộc

Một phần xã Long Hậu

07:30

09:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

27/06/2021

Điện Lực Tân An

Một phần CCN lợi bình nhơn xã lợi bình nhơn tp tân an

08:00

14:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

27/06/2021

Điện Lực Cần Đước

Công ty Quicpack

06:00

16:00

Khách hàng đề nghị cắt điện

27/06/2021

Điện Lực Đức Hòa

một phần xã tân Mỹ

07:00

17:30

TBA 220kV

27/06/2021

Điện Lực Đức Hòa

một phần xã Đức Hòa Đông

08:00

12:00

TBA 220kV

28/06/2021

Điện Lực Cần Giuộc

Một phần xã Long Thượng

08:00

11:30

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

28/06/2021

Điện Lực Mộc Hóa

KH trạm Bơm Tân Lập

08:00

10:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

28/06/2021

Điện Lực Mộc Hóa

KH Nhà Máy Nước Cái Cát

10:30

12:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

28/06/2021

Điện Lực Châu Thành

Một phần ấp Thanh Tân xã Thanh Phú Long

08:00

11:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

28/06/2021

Điện Lực Tân An

Đường Nguyễn Thông, Trần Văn Hí thuộc Kp Bình Đông 3, Bình Đông 4- phường 3, Ấp 1, Ấp 4 – xã Bình Tâm

09:00

17:00

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

Leave A Reply

Your email address will not be published.