Lịch cúp điện toàn tỉnh Long An từ ngày mai ( 17/07/2021 ) đến ngày ( 19/07/2021 )


Lịch cúp điện toàn tỉnh Long An từ ngày mai ( 17/07/2021 ) đến ngày ( 19/07/2021 )

Ngày

Điện Lực

Khu vực

Bắt đầu

Kết thúc

Lý do

17/07/2021

Điện Lực Mộc Hóa

Một phần Phường 1, Phường 2, Phường 3 thị xã Kiến Tường

07:30

17:30

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

17/07/2021

Điện Lực Châu Thành

Một phần ấp Thanh Tân xã Thanh Phú Long

08:00

11:30

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

17/07/2021

Điện Lực Châu Thành

Hộ Cắt LBFCO NR TSTL Huỳnh Văn Lập

13:00

16:30

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

17/07/2021

Điện Lực Đức Hòa

một phần xã Mỹ Hạnh Nam

07:00

16:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

17/07/2021

Điện Lực Cần Đước

CS Quốc Dũng

08:00

11:00

TBA: Sửa chữa thường xuyên

17/07/2021

Điện Lực Cần Đước

Xay xát Hai Duyên

14:00

15:00

TBA: Sửa chữa thường xuyên

17/07/2021

Điện Lực Cần Đước

Trại nuôi tôm Nguyễn Ngọc Phong

08:00

09:00

TBA: Sửa chữa thường xuyên

17/07/2021

Điện Lực Cần Đước

NM XX Kha Thị Hạnh

13:00

16:00

TBA: Sửa chữa thường xuyên

17/07/2021

Điện Lực Cần Đước

Công ty TNHH MTV Việt Hóa-Long An

10:00

11:00

TBA: Sửa chữa thường xuyên

17/07/2021

Điện Lực Tân Trụ

Một phần ấp Bình Lợi xã Đức Tân

13:00

16:30

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

17/07/2021

Điện Lực Tân Trụ

Một phần ấp Thuận Lợi xã Nhựt Ninh

07:30

11:30

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

17/07/2021

Điện Lực Thạnh Hóa

Một phần Ấp 3 – xã Tân Đông

13:00

17:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

17/07/2021

Điện Lực Thạnh Hóa

Một phần Ấp 1 – xã Tân Đông

08:00

11:30

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

17/07/2021

Điện Lực Vĩnh Hưng

Một phần xã Vĩnh Trị, Thị Trấn Vĩnh Hưng

07:30

16:00

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

17/07/2021

Điện Lực Vĩnh Hưng

Một phần Thị Trấn Vĩnh Hưng

07:25

07:30

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

17/07/2021

Điện Lực Vĩnh Hưng

Một phần Thị Trấn Vĩnh Hưng

16:00

16:05

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

17/07/2021

Điện Lực Tân An

Trung Tâm Hành chánh Tỉnh

08:30

12:00

TBA: Sửa chữa thường xuyên

17/07/2021

Điện Lực Tân An

Đường Cử Luyện, Nguyễn Quang Đại, Cao Văn Lầu thuộc Kp Nhơn Phú, Bình Phú – phường 5

07:30

17:00

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

17/07/2021

Điện Lực Tân An

Đường Vũ Tiến Trung, Nguyễn Văn Tịch, Lê Văn Cảng và một phần đường Châu Thị Kim thuộc Ấp Vĩnh Bình xã An Vĩnh Ngãi

08:00

16:30

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

17/07/2021

Điện Lực Đức Huệ

1 phần KP 1 thị trấn Đông Thành

08:00

10:30

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

17/07/2021

Điện Lực Thủ Thừa

Một phần xã Long Thạnh; Tân Long – huyện Thủ Thừa

07:00

12:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

19/07/2021

Điện Lực Châu Thành

Một phần ấp Long Thuận xã Long Trì

08:00

11:30

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

19/07/2021

Điện Lực Châu Thành

Hộ Cắt LBFCO NR HNT Nguyễn Văn Bì

10:00

14:00

Khách hàng đề nghị cắt điện

19/07/2021

Điện Lực Châu Thành

Một phần ấp Long Hòa xã Long Trì

13:00

16:30

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

Leave A Reply

Your email address will not be published.