Lịch cúp điện toàn tỉnh Long An từ ngày mai ( 06/07/2021 ) đến ngày ( 08/07/2021 )


Lịch cúp điện toàn tỉnh Long An từ ngày mai ( 06/07/2021 ) đến ngày ( 08/07/2021 )

Ngày

Điện Lực

Khu vực

Bắt đầu

Kết thúc

Lý do

06/07/2021

Điện Lực Châu Thành

Hộ Cắt FCO trạm HNT ĐỖ VĂN TOÀN

16:00

16:40

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

06/07/2021

Điện Lực Châu Thành

Hộ HUỲNH CÔNG NHÀN

13:00

13:40

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

06/07/2021

Điện Lực Châu Thành

Hộ Cắt FCO trạm TRƯỜNG THCS THUẬN MỸ

14:00

14:40

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

06/07/2021

Điện Lực Châu Thành

Hộ Cắt FCO trạm HKD NGUYỄN VĂN HIỀN

15:00

15:40

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

06/07/2021

Điện Lực Châu Thành

Hộ CÔNG TY TNHH THIỆN NGUYÊN – LONG TUẤN – tuyến 480TV

08:00

11:30

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

06/07/2021

Điện Lực Cần Đước

Một phần ấp 2, xã Tân Trạch

09:00

11:00

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

06/07/2021

Điện Lực Tân Trụ

Một phần ấp 3 xã Tân Phước Tây

08:00

11:30

TBA: Sửa chữa thường xuyên

06/07/2021

Điện Lực Tân Trụ

Một phần ấp 3 xã Tân Phước Tây

13:00

16:30

TBA: Sửa chữa thường xuyên

06/07/2021

Điện Lực Tân Thạnh

Trạm Võ Ngọc Ẩn 3- ấp Ngọc Ân xã Hậu Thạnh Tây

13:00

16:30

TBA: Sửa chữa thường xuyên

06/07/2021

Điện Lực Tân Thạnh

Trạm Hậu Thạnh Tây 6-ấp Nguyễn Khỏe xã Hậu Thạnh Tây

08:00

11:30

TBA: Sửa chữa thường xuyên

07/07/2021

Điện Lực Đức Huệ

1 phần Ấp 4 xã Mỹ Thạnh Đông

07:30

09:00

TBA: Sửa chữa thường xuyên

07/07/2021

Điện Lực Châu Thành

Một phần ấp 1 xã Hiệp Thạnh

07:30

11:30

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

07/07/2021

Điện Lực Châu Thành

Một phần ấp 1,8 xã Hiệp Thạnh

13:00

16:30

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

07/07/2021

Điện Lực Châu Thành

Hộ Cắt FCO trạm CƠ SỞ THU MUA THANH LONG HUỆ SANG

14:30

15:30

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

07/07/2021

Điện Lực Châu Thành

Hộ Cắt FCO trạm KHO THANH LONG THÀNH TÍN

07:30

08:30

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

07/07/2021

Điện Lực Châu Thành

Hộ Cắt FCO trạm HỢP TÁC XÃ DƯƠNG XUÂN

13:00

14:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

07/07/2021

Điện Lực Châu Thành

Hộ Cắt FCO trạm CƠ SỞ THU MUA NÔNG SẢN ĐẮC VINH

10:30

11:30

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

07/07/2021

Điện Lực Châu Thành

Hộ Cắt FCO trạm CƠ SỞ THU MUA THANH LONG THANH THANH HÀ

09:00

10:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

07/07/2021

Điện Lực Tân Trụ

Công Ty Vĩnh Tiệp

13:00

16:00

TBA: Sửa chữa thường xuyên

07/07/2021

Điện Lực Tân Trụ

CTy Huỳnh Dư

08:00

11:00

TBA: Sửa chữa thường xuyên

07/07/2021

Điện Lực Đức Huệ

1 phần Ấp 1 xã Mỹ Thạnh Đông

09:30

11:00

TBA: Sửa chữa thường xuyên

07/07/2021

Điện Lực Đức Huệ

1 phần Ấp 3 Mỹ Thạnh Đông

15:00

16:30

TBA: Sửa chữa thường xuyên

07/07/2021

Điện Lực Đức Huệ

1 phần Ấp 3 Mỹ Thạnh Đông

13:00

14:30

TBA: Sửa chữa thường xuyên

08/07/2021

Điện Lực Châu Thành

Một phần ấp Lộ Đá, An Tập xã An Lục Long

08:00

11:30

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

08/07/2021

Điện Lực Châu Thành

Một phần ấp Vĩnh Xuân xã Dương Xuân Hội

13:00

16:30

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

08/07/2021

Điện Lực Thạnh Hóa

Ấp Bà Luông, Trà Cú – xã Thuận Nghĩa Hòa

08:00

11:30

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

08/07/2021

Điện Lực Tân Trụ

Một phần ấp 3 xã Tân Bình

08:00

11:00

TBA: Sửa chữa thường xuyên

08/07/2021

Điện Lực Tân Trụ

Một phần ấp 4 xã Tân Bình

13:00

16:00

TBA: Sửa chữa thường xuyên

08/07/2021

Điện Lực Đức Huệ

1 phần Ấp 6 xã Mỹ Thạnh Đông

08:00

11:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

08/07/2021

Điện Lực Đức Huệ

1 phần KP 4 thị trấn Đông Thành

13:00

15:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

Leave A Reply

Your email address will not be published.