Lịch cúp điện toàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày mai ( 06/07/2021 ) đến Thứ Năm ( 08/07/2021 )


Lịch cúp điện toàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày mai ( 06/07/2021 ) đến Thứ Năm ( 08/07/2021 )

Ngày

Điện Lực

Khu vực

Bắt đầu

Kết thúc

Lý do

06/07/2021

Điện lực Đạ Huoai

Mất điện một phần thôn 3 xã Đạ Tồn

08:30

14:00

TBA: Sửa chữa lớn

06/07/2021

Điện Lực Bảo Lộc

– Mã trạm-tên trạm: 030200300 – 478/6/113/11/30 Lộc Nam

08:00

14:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

06/07/2021

Điện Lực Đức Trọng

Mất điện một phần khu vực các tổ 03, tổ 04, tổ 05, tổ 06 thuộc thị trấn Liên Nghĩa.

08:30

14:30

TBA: Sửa chữa thường xuyên

07/07/2021

Điện lực Đạ Huoai

Mất điện một phần TDP4, TDP5 thị trấn ĐạMri

08:30

14:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

07/07/2021

Điện Lực Bảo Lộc

– Mã trạm-tên trạm: 030240221 – 474/153/7A/10 Tân Hà

08:00

14:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

07/07/2021

Điện Lực Đức Trọng

Mất điện một phần khu vực thôn Định An thuộc xã Hiệp An.

08:30

14:30

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

08/07/2021

Điện lực Bảo Lâm

Một phần Tổ 2, Tổ 5 – thị trấn Lộc Thắng, Toàn bộ xã Lộc Quảng – Bảo Lâm; Tổ 16 – Phường Lộc Phát – TP.Bảo Lộc

08:00

13:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

08/07/2021

Điện Lực Bảo Lộc

– Mã trạm-tên trạm: 030240558 – 474/242A/20 Đại Lào

08:00

14:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

Leave A Reply

Your email address will not be published.