Lịch cúp điện toàn tỉnh Bến Tre từ ngày mai ( 21/07/2021 ) đến ngày ( 23/07/2021 )


Lịch cúp điện toàn tỉnh Bến Tre từ ngày mai ( 21/07/2021 ) đến ngày ( 23/07/2021 )

Ngày

Điện Lực

Khu vực

Bắt đầu

Kết thúc

Lý do

21/07/2021

Điện Lực Thành phố Bến Tre

-Ấp Mỹ An C xã Mỹ Thạnh An

13:00

17:00

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

21/07/2021

Điện Lực Thành phố Bến Tre

-Ấp 2A,2B xã Nhơn Thạnh

07:00

17:00

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

21/07/2021

Điện Lực Ba Tri

-Ấp Vĩnh Đức Trung xã Vĩnh An huyện Ba Tri.

07:00

17:00

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

21/07/2021

Điện Lực Thạnh Phú

Ấp An Bình xã An Nhơn

07:30

17:00

TBA: Sửa chữa thường xuyên

21/07/2021

Điện Lực Thạnh Phú

Khu Phố 1 Thị Trấn Thạnh Phú

07:30

11:00

TBA: Sửa chữa thường xuyên

21/07/2021

Điện Lực Thạnh Phú

CS cưa xẻ gỗ Đoàn Văn Khâm ấp Thạnh Khương, xã Mỹ Hưng

13:00

17:00

TBA: Sửa chữa thường xuyên

21/07/2021

Điện Lực Châu Thành

Ấp Tiên Tây Vàm xã Tiên Thủy

07:00

17:00

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

21/07/2021

Điện lực Chợ Lách

– – Ấp Phú Hiệp , Lân Đông xã Phú Sơn

07:00

17:00

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

21/07/2021

Điện Lực Mỏ Cày Bắc

– Ấp Vĩnh Trị xã Khánh Thạnh Tân

07:00

17:00

TBA: Sửa chữa thường xuyên

22/07/2021

Điện Lực Thành phố Bến Tre

Ấp 4 xã Nhơn Thạnh

07:00

17:00

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

22/07/2021

Điện Lực Ba Tri

-Ấp 2 xã Tân Mỹ huyện Ba Tri.

07:00

17:00

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

22/07/2021

Điện Lực Mỏ Cày Nam

Khu phố 7 Thị trấn Mỏ Cày; ấp Phú Quới xã Tân Hội

07:00

17:00

TBA: Sửa chữa thường xuyên

22/07/2021

Điện Lực Thạnh Phú

Ấp Xương Thạnh A xã Thới Thạnh

07:30

17:00

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

22/07/2021

Điện Lực Châu Thành

Ấp Phú Tường–Song Phú xã Phú Đức

07:00

17:00

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

22/07/2021

Điện lực Chợ Lách

– Ấp Tân Phú – Phú Thới xã Sơn Định

07:00

17:00

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

22/07/2021

Điện Lực Mỏ Cày Bắc

– Ấp Ông Cốm xã Thạnh Ngãi

07:00

17:00

TBA: Sửa chữa thường xuyên

23/07/2021

Điện Lực Thành phố Bến Tre

Ấp 3 xã Nhơn Thạnh

07:00

17:00

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

23/07/2021

Điện Lực Ba Tri

-Ấp 1 xã Tân Mỹ huyện Ba Tri.

07:00

17:00

TBA: Sửa chữa thường xuyên

23/07/2021

Điện Lực Mỏ Cày Nam

Ấp An Hóa – An Thạnh xã Bình Khánh

07:00

17:00

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

23/07/2021

Điện Lực Mỏ Cày Bắc

– Ấp Giồng Đắc xã Nhuận Phú Tân

07:00

17:00

TBA: Sửa chữa thường xuyên

Leave A Reply

Your email address will not be published.