Lịch cúp điện toàn tỉnh Bến Tre từ ngày mai ( 17/07/2021 ) đến ngày ( 19/07/2021 )


Lịch cúp điện toàn tỉnh Bến Tre từ ngày mai ( 17/07/2021 ) đến ngày ( 19/07/2021 )

Ngày

Điện Lực

Khu vực

Bắt đầu

Kết thúc

Lý do

17/07/2021

Điện Lực Thành phố Bến Tre

-Khu phố 1,3,4 phường 8

07:00

17:00

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

17/07/2021

Điện Lực Thành phố Bến Tre

-Khu phố 3,6,7 phường Phú Khương

13:00

17:00

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

17/07/2021

Điện Lực Ba Tri

Ấp 1-2 xã An Ngãi Trung huyện Ba Tri.

07:00

17:00

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

17/07/2021

Điện Lực Mỏ Cày Nam

Xã Tân Hội; ấp An Thạnh xã Bình Khánh

07:00

17:00

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

17/07/2021

Điện Lực Bình Đại

– Ấp Thới Hòa 1 – 2 xã Thới Thuận, Thừa Lợi xã Thừa Đức

07:00

17:00

Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia

17/07/2021

Điện Lực Bình Đại

– Khách hàng Huyện Ủy, Ũy Ban Huyện, Chi cục thuế – Huyện Bình Đại

08:00

16:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

17/07/2021

Điện Lực Thạnh Phú

Ấp An Bình – An Thạnh xã An Thạnh

07:30

17:00

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

17/07/2021

Điện Lực Châu Thành

Ấp Hòa Trung xã Sơn Hòa

07:00

09:15

Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

17/07/2021

Điện Lực Châu Thành

Ấp Hòa Trung xã Sơn Hòa

07:00

17:00

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

17/07/2021

Điện lực Chợ Lách

– Ấp An Thạnh xã Long Thới

07:00

17:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

17/07/2021

Điện Lực Mỏ Cày Bắc

– Ấp Thanh Xuân 2 – 3, Tân Thông 3 – 4 – 5 xã Thanh Tân

07:00

17:00

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

18/07/2021

Điện Lực Thành phố Bến Tre

-Bên phải đường Võ Nguyên Giáp từ vòng xoay Tân Thành đến vòng xoay phường 6, từ vòng xoay phường 6 đế cầu Hàm Luông; bên phải đường Đồng Văn Cống từ vòng xoay phường 6 đến chợ phường 7; ấp Bình Thành, Bình Công, Phú Lợi xã Bình Phú

07:00

17:00

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

18/07/2021

Điện Lực Thạnh Phú

Khu phố 2 – 3 Thị trấn Thạnh Phú.

07:30

17:00

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

18/07/2021

Điện Lực Châu Thành

Trạm KH

08:00

11:30

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

18/07/2021

Điện Lực Châu Thành

Trạm KH

13:00

16:30

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

18/07/2021

Điện lực Chợ Lách

– Ấp Hòa 1 xã Vĩnh Hòa

07:00

17:00

TBA: Đầu tư xây dựng

18/07/2021

Điện Lực Giồng Trôm

-Xã Sơn Phú, Phước Long, Hưng Phong, Thuận Điền, Lương Phú, ấp 5 – 6 – 7 xã Mỹ Thạnh, ấp 6 xã Lương Hòa, ấp 1 – 2 – 3 xã Long Mỹ, ấp 2A – 3 – 4 – 5 – 6 xã Thạnh Phú Đông

07:00

17:00

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

19/07/2021

Điện Lực Ba Tri

-ấp Vĩnh Đức Tây xã Vĩnh An huyện Ba Tri.

07:00

17:00

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

19/07/2021

Điện Lực Thạnh Phú

Karaoke Chân Tình, Ấp Giao Hòa A, xã Giao Thạnh

10:00

11:30

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

19/07/2021

Điện Lực Thạnh Phú

Ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Phong

13:00

17:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

19/07/2021

Điện Lực Thạnh Phú

CSNT Phan Ngọc Thúy ấp Thạnh Hưng, xã Mỹ An

07:30

11:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

19/07/2021

Điện Lực Thạnh Phú

CSNT Phạm Chí Linh, Ấp An Định , xã An Nhơn

09:00

11:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

19/07/2021

Điện Lực Châu Thành

Ấp 2–3–7 xã Tân Thạch, ấp Quới Hòa Tây xã Quới Sơn

07:00

12:00

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

19/07/2021

Điện Lực Châu Thành

Ấp 2–3–7 xã Tân Thạch, ấp Quới Hòa Tây xã Quới Sơn

13:00

17:00

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

19/07/2021

Điện Lực Giồng Trôm

-Ấp Thói Trị xã Châu Hòa

07:00

17:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

19/07/2021

Điện lực Chợ Lách

– Ấp Hòa Thạnh – Bình Thanh xã Hòa Nghĩa

07:00

17:00

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

19/07/2021

Điện Lực Mỏ Cày Bắc

– Ấp Kinh Gãy xã Phú Mỹ

07:00

17:00

TBA: Sửa chữa thường xuyên

Leave A Reply

Your email address will not be published.