Lịch cúp điện toàn tỉnh An Giang từ ngày mai ( 13/07/2021 ) đến ngày ( 15/07/2021 )


Lịch cúp điện toàn tỉnh An Giang từ ngày mai ( 13/07/2021 ) đến ngày ( 15/07/2021 )

Ngày

Điện Lực

Khu vực

Bắt đầu

Kết thúc

Lý do

13/07/2021

Điện lực Châu Phú

TBA KDC Thạnh Mỹ Tây, ấp Bờ Dâu, xã Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú.

08:00

17:00

TBA: Sửa chữa thường xuyên

13/07/2021

Điện lực Tịnh Biên

Xã Nhơn Hưng, một phần xã An Cư, An Phú, TT Nhà Bàng và khóm Xuân Biên TT Tịnh Biên – huyện Tịnh Biên

07:30

17:00

Khách hàng đề nghị cắt điện

13/07/2021

Điện lực Long Xuyên

Một phần phường Mỹ Thạnh (khu vực từ Cổng kho Điện Lực đến ngã 3 phà vàm Cống bên phải QL91) – TP Long Xuyên

08:00

13:00

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

13/07/2021

Điện lực Châu Thành

Khu DC TT an Châu – Châu Thành

07:30

11:00

TBA: Sửa chữa thường xuyên

13/07/2021

Điện lực Thọai Sơn

Khu vực TRẠM BƠM KÊNH T7 xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn

13:00

14:30

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

13/07/2021

Điện lực Chợ Mới

Dọc theo kênh Chà Và thuộc xã Mỹ Hội Đông – huyện Chợ Mới – tỉnh An Giang.

08:00

17:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

13/07/2021

Điện lực Thọai Sơn

Khu vực TBA Xẻo Lách 2, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn

08:00

12:00

TBA: Sửa chữa thường xuyên

13/07/2021

Điện lực Thọai Sơn

Khu Vực TRẠM BƠM KÊNH 400-BỜ ĐÔNG KÊNH F xã Định Thành, huyện Thoại Sơn

08:00

09:00

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

13/07/2021

Điện lực Thọai Sơn

Khu vực TRẠM T3 ĐỊNH MỸ xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn

09:15

10:15

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

13/07/2021

Điện lực Thọai Sơn

Khu vực TBA DƯƠNG VĂN THÀNH xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn

10:20

11:30

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

13/07/2021

Điện lực Thọai Sơn

Khu vực TRẠM BƠM KÊNH HẬU 200-TÂY T5 xã Vĩnh Chánh , huyện Thoại Sơn

16:00

17:00

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

13/07/2021

Điện lực Thọai Sơn

Khu vực TRẠM T8 KÊNH ĐÀO xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn

14:35

15:50

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

14/07/2021

Điện lực Châu Phú

TB Ngọn Ông Tình, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phú, Châu Phú.

08:00

17:00

TBA: Sửa chữa thường xuyên

14/07/2021

Điện lực Long Xuyên

Một phần phường Bình Khánh (khu vực rạch Thông Lưu, Tổng Hợi) – TP Long Xuyên

07:00

17:00

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

14/07/2021

Điện lực Long Xuyên

Một phần P. Bình Khánh (khu vực dọc rạch Thông Lưu) – TP Long Xuyên

08:00

13:00

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

14/07/2021

Điện lực Châu Thành

Một phần xã Vĩnh Thành (khu vực 6 Dương) – Châu Thành

08:00

11:00

TBA: Sửa chữa thường xuyên

14/07/2021

Điện lực Châu Thành

Khu vực Vàm Kinh – xã Hòa Bình Thạnh – Châu Thành

09:00

11:00

TBA: Sửa chữa thường xuyên

14/07/2021

Điện lực Châu Thành

Khu vực KCN Bình Hòa – Bình Hòa – Châu Thành

11:00

16:00

TBA: Sửa chữa thường xuyên

14/07/2021

Điện lực Châu Thành

Khu vực xóm Người Chăm – Xã Vĩnh Hanh – Châu Thành

08:00

17:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

14/07/2021

Điện lực Tân Châu

Phường Long Hưng – Tân Châu – AG

13:00

17:00

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

14/07/2021

Điện lực Tân Châu

Xã Châu Phong – Tân Châu – AG

08:00

17:00

TBA: Sửa chữa thường xuyên

14/07/2021

Điện lực Thọai Sơn

Khu vực TBA HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VĨNH THẮNG xã Định Thành, huyện Thoại Sơn

13:40

15:46

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

14/07/2021

Điện lực Thọai Sơn

Khu vực TRẠM T5 KINH H xã Định Thành, huyện Thoại Sơn

10:20

11:30

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

14/07/2021

Điện lực Chợ Mới

Dọc ĐZ nhánh rẽ đường đồng thuộc xã Mỹ An – huyện Chợ Mới – tỉnh An Giang.

08:00

17:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

14/07/2021

Điện lực Thọai Sơn

Khu vực TBA TDC Nam Trường Tiền, xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn

08:00

11:00

TBA: Sửa chữa thường xuyên

14/07/2021

Điện lực Tịnh Biên

Tăng thiết giáp Sư đoàn 330 – TB

09:00

15:00

TBA: Sửa chữa thường xuyên

14/07/2021

Điện lực Thọai Sơn

Khu vực TRẠM BƠM KÊNH T16 ĐỊNH THÀNH xã Định Thành, huyện Thoại Sơn

13:00

13:30

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

14/07/2021

Điện lực Thọai Sơn

Khu vực TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN THOẠI thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn

08:00

09:00

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

14/07/2021

Điện lực Thọai Sơn

Khu vực TRẠM BƠM KÊNH T8 ĐỊNH THÀNHI xã Định Thành, huyện Thoại Sơn

09:15

10:15

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

15/07/2021

Điện lực Thọai Sơn

Khu vực TBA TDC Nam Trường Tiền, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn

08:00

11:00

TBA: Sửa chữa thường xuyên

15/07/2021

Điện lực Thọai Sơn

Khu vực TRẠM BƠM BỜ BẮC KÊNH VĨNH TÂY xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn

16:05

16:56

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

15/07/2021

Điện lực Châu Phú

TBA-DNTN Thuận Tiến 1, ấp Vĩnh Phúc, TT.Cái Dầu, Châu Phú.

08:00

17:00

TBA: Sửa chữa thường xuyên

15/07/2021

Điện lực Long Xuyên

Một phần xã Mỹ Hòa Hưng (khu vực Mỹ An) – TP Long Xuyê

09:00

14:00

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

15/07/2021

Điện lực Long Xuyên

Một phần P. Mỹ Phước (khu vực Xẻo Trôm mở rộng) – TP Long Xuyên

08:00

12:00

TBA: Sửa chữa thường xuyên

15/07/2021

Điện lực Châu Thành

Một phần xã Vĩnh Thành (khu vực Chùa Miên, DC 6 Miên) – xã Vĩnh Thành – Châu Thành

08:00

13:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

15/07/2021

Điện lực Tân Châu

Xã Phú Vĩnh, Lê Chánh – Tân Châu – AG

07:30

17:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

15/07/2021

Điện lực Thọai Sơn

Khu vực TRẠM BƠM KÊNH TIÊU 2 GẬP xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn

08:00

09:00

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

15/07/2021

Điện lực Chợ Mới

Dọc theo kênh Chân Đùng thuộc xã An Thạnh Trung – huyện Chợ Mới – tỉnh An Giang.

08:00

17:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

15/07/2021

Điện lực Thọai Sơn

Khu vực TBA Kinh H2.4, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn

08:00

12:00

TBA: Sửa chữa thường xuyên

15/07/2021

Điện lực Thọai Sơn

Khu vực TRẠM BƠM KÊNH 1 – BỜ BẮC KÊNH MỸ PHÚ ĐÔNG xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn

13:00

14:00

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

15/07/2021

Điện lực Thọai Sơn

Khu vực TRẠM BƠM DƯƠNG THÁI HÒA xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn

10:10

11:00

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

15/07/2021

Điện lực Thọai Sơn

Khu vực TRẠM T5 MỸ PHÚ ĐÔNG xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn

09:10

10:00

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

15/07/2021

Điện lực Thọai Sơn

Khu vực TRẠM T9 Sơn Hòa xã An Bình, huyện Thoại Sơn

14:10

15:00

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

15/07/2021

Điện lực Thọai Sơn

Khu vực TRẠM Kinh 2 Vĩnh Phú xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn

15:06

16:00

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

Leave A Reply

Your email address will not be published.