Lịch cắt điện Thanh Hóa danh sách chi tiết

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

03/10/2022

từ 06:30 – 07:30

xã Xông Liêm; Công Chính; Yên Lạc

Điện lực Huyện Nông Cống

 

03/10/2022

từ 07:00 – 17:00

Một phần thôn 12 Hà Vinh

Điện lực Thị xã Bỉm Sơn

 

03/10/2022

từ 07:30 – 11:30

TBA Thiết Ống 4 lộ 372E9.12

Điện lực Huyện Lang Chánh

 

03/10/2022

từ 07:30 – 11:30

TBA Điền Thượng 1 lộ 372E9.12

Điện lực Huyện Lang Chánh

 

03/10/2022

từ 07:30 – 12:00

Nga Điền

Điện lực Huyện Nga Sơn

 

03/10/2022

từ 07:30 – 12:00

Nga Điền

Điện lực Huyện Nga Sơn

 

03/10/2022

từ 07:30 – 12:00

Nga Điền

Điện lực Huyện Nga Sơn

 

03/10/2022

từ 13:30 – 16:30

TBA Thiết Ông 5 lộ 372E9.12

Điện lực Huyện Lang Chánh

 

03/10/2022

từ 13:30 – 16:30

TBA Điền Thượng 2 lộ 372E9.12

Điện lực Huyện Lang Chánh

 

03/10/2022

từ 13:30 – 17:00

Nga Điền

Điện lực Huyện Nga Sơn

 

03/10/2022

từ 13:30 – 17:00

Nga Điền

Điện lực Huyện Nga Sơn

 

04/10/2022

từ 06:00 – 19:00

Khu Công nghiệp Định Liên huyện Yên Định

Điện lực Huyện Yên Định

 

04/10/2022

từ 06:00 – 19:00

Khu Công nghiệp Định Liên huyện Yên Định

Điện lực Huyện Yên Định

 

04/10/2022

từ 06:00 – 19:00

Khu Công nghiệp Định Liên, một phần xã Định Liên huyện Yên Định

Điện lực Huyện Yên Định

 

04/10/2022

từ 06:00 – 19:00

Một phần TT Quán Lào huyện Yên Định

Điện lực Huyện Yên Định

 

04/10/2022

từ 06:00 – 19:00

Một phần TT Quán Lào, xã Định Bình huyện Yên Định

Điện lực Huyện Yên Định

 

04/10/2022

từ 07:00 – 17:00

Một phần thôn 4 Hà Vinh

Điện lực Thị xã Bỉm Sơn

 

04/10/2022

từ 07:30 – 12:00

Nga Phú

Điện lực Huyện Nga Sơn

 

04/10/2022

từ 07:30 – 12:00

Nga Phú

Điện lực Huyện Nga Sơn

 

04/10/2022

từ 07:30 – 12:00

Nga Điền

Điện lực Huyện Nga Sơn

 

04/10/2022

từ 13:30 – 17:00

Nga An

Điện lực Huyện Nga Sơn

 

04/10/2022

từ 13:30 – 17:00

Nga Phú

Điện lực Huyện Nga Sơn

 

04/10/2022

từ 16:00 – 18:00

Khu nhàn điều hành và khu phụ trợ của Trường THCS Nguyễn Hồng Lễ

Điện lực Thành phố Sầm Sơn