19/09/2022
từ 07:30 – 14:00
một phần ấp Long Hòa – xã Tân Long – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

19/09/2022
từ 08:00 – 15:30
Một phần các ấp: Đay Sô, ấp Ngọn, Hòa Khanh, Huỳnh Phẩm, Thành Hòa, Thạnh An – xã Thạnh Quới. Điện lực Mỹ Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

19/09/2022
từ 08:00 – 16:00
Mất điện một phần ấp 2 – xã Châu Khánh – huyện Long Phú. Điện lực Long Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2022
từ 08:00 – 16:30
Mất điện một phần ấp Phụng An, ấp Phụng Sơn – xã Song Phụng – huyện Long Phú. Điện lực Long Phú

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

19/09/2022
từ 08:00 – 16:30
Một phần ấp Hữu Cận – xã Hòa Tú 2 Điện lực Mỹ Xuyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2022
từ 09:00 – 14:30
Bao gồm một phần ấp 22, ấp Vĩnh Thắng – xã Vĩnh Thành. Điện lực Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2022
từ 09:30 – 17:00
Một phần Ấp Chợ, xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

19/09/2022
từ 15:30 – 16:30
Một phần ấp Bưng Thum – xã Thạnh Quới. Điện lực Mỹ Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

19/09/2022
từ 15:30 – 17:00
Bao gồm xã Lâm Tân (ngoại trừ một phần ấp Tân Nghĩa, ấp Tân Lộc). Điện lực Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 07:30 – 16:00
Thuộc đường Tôn Đức Thắng khu vực hẻm lộ mới. Điện lực thành phố Sóc Trăng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 08:00 – 13:00
Một phần ấp Bưng Tróp A, xã An Hiệp, huyện Châu Thành – tỉnh Sóc Trăng Điện lực Châu Thành

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

20/09/2022
từ 08:00 – 15:30
Một phần Ấp Bưng Cà Pốt, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

20/09/2022
từ 08:00 – 16:00
Mất điện một phần ấp Tân Lập – xã Long Phú – huyện Long Phú. Điện lực Long Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 08:00 – 16:30
Bao gồm một phần ấp Thạnh Điền, ấp Bào Lớn – Thị trấn Phú Lộc. Điện lực Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 08:00 – 16:30
Một phần các ấp: Hòa Nhờ A, Hòa Phú – xã Hòa Tú 2. Điện lực Mỹ Xuyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 09:00 – 15:30
Ấp An Tấn, An Công – xã An Lạc Tây Điện lực Kế Sách

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 07:00 – 17:00
Một phần ấp Vĩnh Thạnh A xã Vĩnh Hải, một phần ấp Hòa Giang, Xóm Mới xã Hòa Đông, TXVC Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 07:00 – 17:30
Một phần thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Trần Đề

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

21/09/2022
từ 07:30 – 08:00
Một phần các ấp: Tam Hòa, Định Hòa – xã Gia Hòa 1 Điện lực Mỹ Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

21/09/2022
từ 07:30 – 08:00
một phần ấp Đào Viên – xã Thạnh Quới. Điện lực Mỹ Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

21/09/2022
từ 07:30 – 13:00
một phần Khóm 2 – Phường 1; Ấp Vĩnh Phong, ấp Vĩnh Thành – xã Vĩnh Quới – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

21/09/2022
từ 07:30 – 14:30
Bao gồm một phần các ấp: 15, 16/2 – xã Vĩnh Lợi, 16/1, 17, 19 – xã Vĩnh Thành, ấp 18- xã Tân Long. Điện lực Thạnh Trị

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

21/09/2022
từ 07:30 – 15:30
một phần Khóm 2 – Phường 1; Ấp Vĩnh Thanh, ấp Vĩnh Thuận, ấp Vĩnh Đồng, ấp Vĩnh Hòa, ấp Vĩnh Trung – xã Vĩnh Quới – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

21/09/2022
từ 07:30 – 16:00
thuộc đường 30/4 (từ giáp nhà số 346, 421 đến giáp đường Lê Duẩn), Trần Văn Bảy (từ giáp đường 30/4 đến giáp đường Lê Duẩn). Điện lực thành phố Sóc Trăng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 07:30 – 17:30
Xã Gia Hòa 2; một phần các ấp: Vĩnh A, Vĩnh B, Phước Hòa, Công Hòa, Long Hòa, Trung Hòa – xã Gia Hòa 1; một phần các ấp: Thạnh Hưng, Huỳnh Phẩm – xã Thạnh Quới. Điện lực Mỹ Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

21/09/2022
từ 08:00 – 09:30
một phần TT Cù Lao Dung, toàn bộ xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc trăng. Điện lực Cù Lao Dung

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

21/09/2022
từ 08:00 – 13:30
Một phần Ấp 18- xã Tân Long; Ấp Mỹ Lộc 2 – xã Mỹ Bình. Điện lực Ngã Năm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 08:00 – 15:00
– Một phần khóm 6 phường 1, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 08:00 – 16:00
Mất điện một phần ấp Khoan Tang – TT Long Phú – huyện Long Phú. Điện lực Long Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 08:00 – 16:30
Bao gồm một phần các ấp: ấp Xa Mau 1, Xa Mau 2, Rẫy Mới – thị trấn Phú Lộc; thị trấn Hưng Lợi (ngoại trừ một phần các ấp: Số 8, Số 9, Giồng Chùa); xã Châu Hưng (ngoại trừ một phần các Ấp: 13, 23), Điện lực Thạnh Trị

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

21/09/2022
từ 08:00 – 16:30
Một phần ấp Hòa Hinh – xã Ngọc Đông Điện lực Mỹ Xuyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 08:30 – 11:30
Ấp Ba Lăng, Bồ Đề – xã Kế Thành, một ấp An Thành, một ấp An Phú – Thị trấn Kế Sách Điện lực Kế Sách

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 16:45:00 – 17:15:00
Một phần các ấp: Tam Hòa, Định Hòa – xã Gia Hòa 1 Điện lực Mỹ Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

21/09/2022
từ 16:45:00 – 17:15:00
một phần ấp Đào Viên – xã Thạnh Quới. Điện lực Mỹ Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

22/09/2022
từ 07:30 – 12:00
Một phần Ấp Long An – xã Tân Long – thị xã Ngã Năm Điện lực Ngã Năm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/09/2022
từ 07:30 – 16:00
một phần khóm Vĩnh Mỹ, khóm Vĩnh Sử – Phường 3 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

22/09/2022
từ 08:00 – 11:00
ấp Mới xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/09/2022
từ 08:00 – 11:30
Một phần ấp Mới – xã Long Hưng – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/09/2022
từ 08:00 – 13:00
Một phần Ấp Bưng Sa, xã Viên An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Trần Đề

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

22/09/2022
từ 08:00 – 16:00
Mất điện một phần ấp 4 – xã Châu Khánh – huyện Long Phú. Điện lực Long Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/09/2022
từ 08:00 – 16:30
Bao gồm một phần các ấp: 11, 12, 13, 14, 15, ấp Tân Biên – xã Vĩnh Lợi, ấp 13 – xã Châu Hưng. Điện lực Thạnh Trị

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật