19/09/2022
từ 07:30 – 17:00
Phường An Thới, TP Phú Quốc Điện lực Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2022
từ 07:30 – 17:00
Phường An Thới, TP Phú Quốc Điện lực Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2022
từ 08:00 – 17:00
Khu vực từ Miếu Đại Vương đến cầu Chằng Bè đường Mai Thành Tâm khu phố Vĩnh Phước 2 thị trấn Vĩnh Thuận. Điện lực Vĩnh Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2022
từ 09:00 – 12:00
Kinh Cả Chợ xã Bình Minh. Điện lực Vĩnh Thuận

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

19/09/2022
từ 10:00 – 15:00
– Từ 10h00’ đến 15h00 : Đường Huỳnh Thủ khu phố Vĩnh Đông 1, Đường Phạm Thành Lượng khu phố Vĩnh Đông 2 thị trấn Vĩnh Thuận. Các ấp Ruộng Sạ 1, Cạnh Đền, Cạnh Đền 1, Cạnh Đền 2, Cạnh Đền 3, Căn Cứ, Thị Mỹ xã Vĩnh Phong. Ấp Ruộng Sạ 2, Cái Nhum, Cái Chanh xã Phong Đông.- Từ 10h00’ đến 15h00 : Nhà máy nước đá Kiến Thành 1. Điện lực Vĩnh Thuận

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

19/09/2022
từ 18:30 – 23:30
Một phần xã Cửa Cạn . TP Phú Quốc Điện lực Phú Quốc

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

19/09/2022
từ 18:30 – 23:30
Một phần xã Cửa Cạn . TP Phú Quốc Điện lực Phú Quốc

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

19/09/2022
từ 18:30 – 23:30
Một phần xã Cửa Dương . TP Phú Quốc Điện lực Phú Quốc

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

20/09/2022
từ 07:00 – 17:00
xã Đông Yên, An Biên, KG Điện lực An Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 07:30 – 15:00
Ấp Thạnh Hòa, Xã Mong Thọ A Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần xã Cửa Cạn toàn bộ xã Gành Dầu, TP Phú Quốc Điện lực Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần xã Dương Tơ một phần Phường An Thới, TP Phú Quốc Điện lực Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 08:00 – 11:00
Một phần ấp Kinh 5A Điện lực Tân Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 08:00 – 11:00
Một phần ấp Tân An Điện lực Tân Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 08:00 – 16:00
Một phần ấp Bình Thuận xã Bình Sơn ( dọc 2 bên kinh 285 & kinh 200). Điện lực Hòn Đất

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 08:00 – 16:00
Một phần ấp Huỳnh Sơn xã Lình Huỳnh (khu vực từ tổ 9 đến tổ 12) Điện lực Hòn Đất

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 08:00 – 17:00
Khu vực Xóm eo phường Pháo đài, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 08:00 – 17:00
Khu vực Xóm eo phường Pháo đài, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 08:00 – 17:00
Khu vực từ cầu Chằng Bè đến cây xăng Trần Minh Thể đường Mai Thành Tâm khu phố Vĩnh Phước 2 thị trấn Vĩnh Thuận. Điện lực Vĩnh Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 12:00 – 17:00
– – Từ 12h00’ đến 17h00 : Đường Huỳnh Thủ khu phố Vĩnh Đông 1, Đường Phạm Thành Lượng khu phố Vĩnh Đông 2 thị trấn Vĩnh Thuận. Các ấp Ruộng Sạ 1, Cạnh Đền, Cạnh Đền 1, Cạnh Đền 2, Cạnh Đền 3, Căn Cứ, Thị Mỹ xã Vĩnh Phong. Ấp Ruộng Sạ 2, Cái Nhum, Cái Chanh xã Phong Đông.- Từ 12h00’ đến 17h00 : Nhà máy nước đá Kiến Thành 1. Điện lực Vĩnh Thuận

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

20/09/2022
từ 13:00 – 14:00
Một phần ấp Kinh 5B Điện lực Tân Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 13:00 – 16:00
Một phần ấp Tân Thạnh Điện lực Tân Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 13:00 – 16:00
Ấp Thạnh Hòa, Xã Mong Thọ A Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 15:00 – 16:00
Một phần ấp Phú Hội Điện lực Tân Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 18:30 – 23:30
Một phần KP 10, toàn bộ KP 6,KP9 P Dương Đông TP Phú Quốc Điện lực Phú Quốc

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

20/09/2022
từ 18:30 – 23:30
Một phần Xã Hàm Ninh toàn bộ Xã Bãi Thơm TP Phú Quốc Điện lực Phú Quốc

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

21/09/2022
từ 07:30 – 09:30
Ấp Thạnh Bình, Xã Thạnh Lộc Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 07:30 – 12:00
Ấp Thạnh Hưng, Xã Thạnh Lộc Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần xã Cửa Dương, TP Phú Quốc Điện lực Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 07:30 – 17:30
Khu phố 1, 3, 4 phường Tô Châu, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 07:30 – 17:30
Khu phố 1, 3, 4 phường Tô Châu, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 08:00 – 11:00
Khu vực Xóm giữa phường Pháo đài, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 08:00 – 11:00
Khu vực Xóm giữa phường Pháo đài, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 08:00 – 16:00
Kinh Cả Cầm Điện lực Tân Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 08:00 – 16:00
Một phần ấp Sơn Hòa xã Nam Thái Sơn ( khu vực lộ đan từ kinh 8 đến kinh 8 rưỡi & chợ Nam Thái). Điện lực Hòn Đất

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 08:00 – 16:00
Một phần ấp Vàm Răng xã Sơn Kiên, một ấp Vàm Biển xã Sơn Bình ( khu vực kinh Tà Cóc; kinh 200). Điện lực Hòn Đất

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 08:00 – 17:00
Khu vực từ cây xăng Trần Minh Thể đến cầu Kinh 500 đường Mai Thành Tâm khu phố Vĩnh Phước 2 thị trấn Vĩnh Thuận. Điện lực Vĩnh Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 09:30 – 11:00
Ấp Thạnh Bình, Xã Thạnh Lộc Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 13:00 – 15:00
Ấp Vĩnh Đằng, Xã Vĩnh Hòa Phú Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 18:30 – 23:30
Một phần Xã Hàm Ninh một phần P An Thới TP Phú Quốc Điện lực Phú Quốc

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

22/09/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần xã Cửa Dương, TP Phú Quốc Điện lực Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/09/2022
từ 07:30 – 17:30
Khu phố 5 phường Bình san, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

22/09/2022
từ 07:30 – 17:30
Khu phố 5 phường Bình san, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

22/09/2022
từ 07:30 – 17:30
Khu phố 5 phường Bình san, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

22/09/2022
từ 07:30 – 17:30
Khu phố 5 phường Bình san, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

22/09/2022
từ 08:00 – 10:00
Khu vực từ tổ 7 đến tổ 9 ấp Hòn Đất xã Thổ Sơn. Điện lực Hòn Đất

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/09/2022
từ 08:00 – 10:00
Kinh Rạch Đình xã Vĩnh Phong. Điện lực Vĩnh Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/09/2022
từ 08:00 – 12:00
Tuyến Lộ Xe xã Vĩnh Bình Nam Điện lực Vĩnh Thuận

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

22/09/2022
từ 08:00 – 15:00
Một phần ấp Hòn Quéo xã Thổ Sơn ( khu vực cống ngăn mặn Hòn Quéo & chợ Hòn Quéo) Điện lực Hòn Đất

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/09/2022
từ 08:00 – 17:00
Khu vực Trung Tâm Thương Mại Hòn Đất (gồm các đường số 8;9;10;11;13;14;15;16;17). Điện lực Hòn Đất

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/09/2022
từ 08:00 – 17:00
Một phần xã Định An Điện lực Gò Quao

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/09/2022
từ 10:00 – 12:00
Kinh Rạch Đình xã Vĩnh Phong. Điện lực Vĩnh Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/09/2022
từ 10:00 – 13:00
Khu vực từ tổ 7 đến tổ 9 ấp Hòn Đất xã Thổ Sơn. Điện lực Hòn Đất

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/09/2022
từ 10:00 – 15:00
— Từ 10h00’ đến 15h00 : Kinh Chùa xã Phong Đông. Điện lực Vĩnh Thuận

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

22/09/2022
từ 18:30 – 23:30
Một phần P Dương Đông TP Phú Quốc Điện lực Phú Quốc

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

23/09/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần xã Dương Tơ, một phần P An Thới TP Phú Quốc Điện lực Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/09/2022
từ 08:00 – 09:00
Một phần ấp Bời Lời A xã Vĩnh Bình Nam. Điện lực Vĩnh Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/09/2022
từ 08:00 – 15:00
Một phần ấp Bình Hòa xã Bình Giang ( từ chùa Phật Quang Chánh Giác đến cơ sở hàn tiện Thạnh An). Điện lực Hòn Đất

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/09/2022
từ 08:00 – 15:00
Một phần ấp Hòn Quéo xã Thổ Sơn Điện lực Hòn Đất

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/09/2022
từ 08:00 – 16:00
Một phần ấp Kinh 5A Điện lực Tân Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/09/2022
từ 08:00 – 16:00
Một phần ấp Kinh 5A Điện lực Tân Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/09/2022
từ 08:00 – 16:00
Một phần ấp Kinh 5B Điện lực Tân Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/09/2022
từ 08:00 – 16:00
Một phần ấp Kinh 5B Điện lực Tân Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp