19/09/2022
từ 07:30 – 16:30
khu vực xã Mỹ Thạnh – huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2022
từ 07:30 – 16:30
khu vực xã Mỹ Thạnh – huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2022
từ 08:00 – 10:00
Khu phố 12 – phường Mũi Né Điện lực Phan Thiết

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2022
từ 08:00 – 10:00
Khu phố 12 – phường Mũi Né Điện lực Phan Thiết

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2022
từ 08:00 – 10:00
Khách hàng Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ – Xã Tân Tiến – Thị xã La Gi Điện lực Hàm Tân

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

19/09/2022
từ 08:00 – 10:00
Khách hàng Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ – Xã Tân Tiến – Thị xã La Gi Điện lực Hàm Tân

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

19/09/2022
từ 08:00 – 10:30
Một phần thôn 5 xã Nghị Đức huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2022
từ 08:00 – 10:30
Một phần thôn 5 xã Nghị Đức huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2022
từ 08:00 – 11:00
Khu phố 15 – phường Mũi Né Điện lực Phan Thiết

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2022
từ 08:00 – 11:00
Khu phố 15 – phường Mũi Né Điện lực Phan Thiết

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2022
từ 08:00 – 11:00
Khu phố 5 – phường Mũi Né Điện lực Phan Thiết

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2022
từ 08:00 – 11:00
Khu phố 5 – phường Mũi Né Điện lực Phan Thiết

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2022
từ 08:00 – 11:00
Khu phố Long Sơn – phường Mũi Né Điện lực Phan Thiết

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2022
từ 08:00 – 11:00
Khu phố Long Sơn – phường Mũi Né Điện lực Phan Thiết

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2022
từ 08:00 – 11:00
Kp Xuân Hội-TT.Chợ Lầu-Huyện Bắc Bình Điện lực Tuy Phong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2022
từ 08:00 – 11:00
Kp Xuân Hội-TT.Chợ Lầu-Huyện Bắc Bình Điện lực Tuy Phong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2022
từ 11:00 – 12:00
Một phần thôn 5 xã Nghị Đức huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2022
từ 11:00 – 12:00
Một phần thôn 5 xã Nghị Đức huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2022
từ 13:00 – 17:00
Trục đường Huỳnh Trúc Kháng – khu phố 6 – phường Mũi Né Điện lực Phan Thiết

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2022
từ 13:00 – 17:00
Trục đường Huỳnh Trúc Kháng – khu phố 6 – phường Mũi Né Điện lực Phan Thiết

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2022
từ 13:00 – 17:00
Trục đường Nguyễn Hữu Thọ – khu phố 14 – phường Mũi Né Điện lực Phan Thiết

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2022
từ 13:00 – 17:00
Trục đường Nguyễn Hữu Thọ – khu phố 14 – phường Mũi Né Điện lực Phan Thiết

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2022
từ 13:00 – 17:00
Trục đường Nguyễn Hữu Thọ – khu phố 14 – phường Mũi Né Điện lực Phan Thiết

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2022
từ 13:00 – 17:00
Trục đường Nguyễn Hữu Thọ – khu phố 14 – phường Mũi Né Điện lực Phan Thiết

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2022
từ 13:00 – 17:00
Trục đường Tô Hiệu – khu phố 10 – phường Mũi Né Điện lực Phan Thiết

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2022
từ 13:00 – 17:00
Trục đường Tô Hiệu – khu phố 10 – phường Mũi Né Điện lực Phan Thiết

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 07:00 – 14:00
Trục đường Nguyễn Thông từ vòng xoay Nguyễn Thông – Võ Nguyên Giáp đến chợ Hàm Tiến, trực đường Võ Nguyên Giáp từ vòng xoay Nguyễn Thông – Võ Nguyên Giáp đến công ty giặt ủi Sao Biển Điện lực Phan Thiết

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

20/09/2022
từ 07:00 – 14:00
Trục đường Nguyễn Thông từ vòng xoay Nguyễn Thông – Võ Nguyên Giáp đến chợ Hàm Tiến, trực đường Võ Nguyên Giáp từ vòng xoay Nguyễn Thông – Võ Nguyên Giáp đến công ty giặt ủi Sao Biển Điện lực Phan Thiết

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

20/09/2022
từ 08:00 – 10:00
Một phần thôn Thiện An – xã Thiện Nghiệp – Phan Thiết Điện lực Phan Thiết

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 08:00 – 10:00
Một phần thôn Thiện An – xã Thiện Nghiệp – Phan Thiết Điện lực Phan Thiết

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 08:00 – 10:00
Một phần thôn Thiện Trung – xã Thiện Nghiệp – Phan Thiết Điện lực Phan Thiết

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 08:00 – 10:00
Một phần thôn Thiện Trung – xã Thiện Nghiệp – Phan Thiết Điện lực Phan Thiết

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 08:00 – 10:00
Một phần thôn Thiện Trung – xã Thiện Nghiệp – Phan Thiết Điện lực Phan Thiết

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 08:00 – 10:00
Một phần thôn Thiện Trung – xã Thiện Nghiệp – Phan Thiết Điện lực Phan Thiết

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 08:00 – 10:00
Một phần đường 715 – thôn Thiện Sơn – xã Thiện Nghiệp Điện lực Phan Thiết

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 08:00 – 10:00
Một phần đường 715 – thôn Thiện Sơn – xã Thiện Nghiệp Điện lực Phan Thiết

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 08:00 – 12:00
Thôn Suối Bang, thôn Hà Lãng, thôn Thắng Hải – Xã Thắng Hải – Huyện Hàm Tân Điện lực Hàm Tân

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

20/09/2022
từ 08:00 – 12:00
Thôn Suối Bang, thôn Hà Lãng, thôn Thắng Hải – Xã Thắng Hải – Huyện Hàm Tân Điện lực Hàm Tân

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

20/09/2022
từ 08:00 – 12:00
Đường Lý Thường Kiệt – Phường Tân An – Thị xã La Gi Điện lực Hàm Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 08:00 – 12:00
Đường Lý Thường Kiệt – Phường Tân An – Thị xã La Gi Điện lực Hàm Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 13:00 – 17:00
Khu phố 4 – phường Hàm Tiến – Phan Thiết Điện lực Phan Thiết

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 13:00 – 17:00
Khu phố 4 – phường Hàm Tiến – Phan Thiết Điện lực Phan Thiết

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 14:00 – 17:00
Trục đường Nguyễn Đình Chiểu – khu phố 2 – phường Hàm Tiến – Phan Thiết Điện lực Phan Thiết

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 14:00 – 17:00
Trục đường Nguyễn Đình Chiểu – khu phố 2 – phường Hàm Tiến – Phan Thiết Điện lực Phan Thiết

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 08:00 – 12:00
Khu vực Rừng Dầu – Xã Tân Bình – Thị xã La Gi Điện lực Hàm Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 08:00 – 12:00
Khu vực Rừng Dầu – Xã Tân Bình – Thị xã La Gi Điện lực Hàm Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 08:00 – 12:00
Một phần Thị trấn Liên Hương (trừ Khu phố: 4, 5, 6) Điện lực Tuy Phong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 08:00 – 12:00
Một phần Thị trấn Liên Hương (trừ Khu phố: 4, 5, 6) Điện lực Tuy Phong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 08:00 – 14:00
một phần thôn Phú Khánh – xã Hàm Mỹ – huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 08:00 – 14:00
một phần thôn Phú Khánh – xã Hàm Mỹ – huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 08:00 – 17:00
một phần thôn Đằng Thành – xã Mương Mán – huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 08:00 – 17:00
một phần thôn Đằng Thành – xã Mương Mán – huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/09/2022
từ 07:30 – 16:30
Dọc Quốc lộ 1A xã Chí Công, KDC A5 thị trấn Liên Hương -huyện Tuy Phong Điện lực Tuy Phong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/09/2022
từ 07:30 – 16:30
Dọc Quốc lộ 1A xã Chí Công, KDC A5 thị trấn Liên Hương -huyện Tuy Phong Điện lực Tuy Phong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/09/2022
từ 08:00 – 11:30
Thôn Gò Găng, thôn Gò Đồn, thôn Hồ Lân – Xã Tân Thắng – Huyện Hàm Tân Điện lực Hàm Tân

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

22/09/2022
từ 08:00 – 11:30
Thôn Gò Găng, thôn Gò Đồn, thôn Hồ Lân – Xã Tân Thắng – Huyện Hàm Tân Điện lực Hàm Tân

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện