18/09/2022
từ 12:00 – 13:00
Một phần phường An Thạnh Điện Lực Thuận An

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng

18/09/2022
từ 12:10 – 12:59:00
Khu vực trạm CN CTY CP ĐÁ AN HƯNG Điện Lực Tân Uyên

Bảo trì, vệ sinh, thí nghiệm FCO, LA, AB, MBA, hệ thống tiếp địa trạm III – 400 kVA Công ty CP Đá An Hưng

18/09/2022
từ 12:13:00 – 15:30
Khu vực trạm Kho xưởng Cty CP Việt Bỉ Điện Lực Tân Uyên

Thay công tơ CT, VT định kỳ

18/09/2022
từ 12:30 – 17:00
cty Đông Châu Điện lực Bến Cát

Theo yêu cầu của khách hàng thay TU trung thế

18/09/2022
từ 12:40 – 13:17:00
Khu vực trạm HTCS đường ĐT746 đoạn TPK-TU (T1) Điện Lực Tân Uyên

Thay công tơ hỏng

18/09/2022
từ 13:20 – 16:43:00
Cty TNHH KERRY INTEGRATED LOGISTICS VN Điện Lực Dĩ An

di dời tủ hạ áp trạm Cty TNHH KERRY INTEGRATED LOGISTICS VN

18/09/2022
từ 13:40 – 16:00
trạm Chun Xiang Điện lực Bến Cát

theo đơn yêu cầu của khách hàng

18/09/2022
từ 13:48:00 – 14:23:00
Khu vực trạm Cty TNHH TM-SX đồ dùng gia đình Việt Nam (T3) Điện Lực Tân Uyên

Thay công tơ CT định kỳ

18/09/2022
từ 17:00 – 18:00
Khu vực từ Dốc Bà Nghĩa dọc đường ĐT 747 đến Cầu Rạch Tre, khu vực xã Bạch Đằng (Tân Uyên) Điện Lực Tân Uyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

18/09/2022
từ 17:00 – 18:00
khu vực từ Ngã 3 Bayer dọc đường Nguyễn Hữu Cảnh đến Dốc Cây Quéo, từ Dốc Cây Quéo dọc đường ĐT 746 phía trái đến Ngã 3 An Lộc (Tân Uyên) Điện Lực Tân Uyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

19/09/2022
từ 07:30 – 16:30
-Mất điện một phần khu vực ấp Sa Thêm, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng Điện lực Bàu Bàng

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

19/09/2022
từ 07:30 – 16:30
T4 KDC Ấp 7 CPH Điện lực Bến Cát

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

19/09/2022
từ 08:00 – 12:00
Khách hàng lưới hạ áp trạm Suối Cầu Điện Lực Bắc Tân Uyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2022
từ 08:00 – 12:00
Ấp Bàu Khai xã An Lập (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2022
từ 08:00 – 12:00
Ấp Xóm Bưng xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2022
từ 08:00 – 12:00
Ấp Xóm Bưng xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2022
từ 08:00 – 12:00
Ấp Xóm Bến xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2022
từ 08:00 – 12:00
Ấp Đồng Sến xã Định An (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2022
từ 08:00 – 16:00
Khu vực đường Ấp Tây – phường Đông Hòa – TP Dĩ An Điện Lực Dĩ An

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

19/09/2022
từ 08:00 – 16:00
Khu vực Dốc Ông Thập- phường Tân Đông Hiệp – TP Dĩ An Điện Lực Dĩ An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2022
từ 13:00 – 17:00
Khách hàng lưới hạ áp trạm Suối Cầu Điện Lực Bắc Tân Uyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 06:00 – 07:00
Toàn bộ xã Minh Hòa (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

20/09/2022
từ 07:30 – 16:30
Mất điện một phần xóm Tiền Giang khu phố Bến Lớn, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng Điện lực Bàu Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 07:30 – 16:30
TRẠM Khu TĐC MP3 Điện lực Bến Cát

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

20/09/2022
từ 07:30 – 17:00
Nr Mai Phương, TBA An Phú 4 Điện Lực Thuận An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 07:30 – 17:00
Nr Phan Thanh Giản Điện Lực Thuận An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 08:00 – 12:00
– Khu vực đường Huỳnh Văn Lũy, đường ĐX07, đường ĐX02 lưới hạ thế thuộc trạm Khu 8 Phú Mỹ, trạm Khu 8 Phú Mỹ-T2 và trạm Khu 8 Phú Mỹ-T3, phường Phú Mỹ (TDM) Điện lực Thủ Dầu Một

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 08:00 – 15:30
Từ trung tâm Điều Dưỡng Tâm thần Tân Định dọc đường giao thông nông thôn tới trang trại Thanh Phương Điện Lực Bắc Tân Uyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 08:00 – 16:00
Khu vực đường Ống Nước Thô – phường Tân Đông Hiệp -TP Dĩ An Điện Lực Dĩ An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Tân Định xã Minh Tân, ấp Đồng Bà Bà xã Long Hòa và toàn bộ xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

20/09/2022
từ 13:00 – 15:30
– Khu vực đường Đồng Cây Viết, đường ĐX 27 lưới hạ thế thuộc trạm Bơm Cây Viết 2, Bơm Cây Viết 5 các trạm THCS Phú Mỹ, khu Tái định cư Phú Mỹ, các trạm Trường THCS Phú Mỹ, Kim Trường Phát, phường Phú Mỹ (TDM) Điện lực Thủ Dầu Một

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 17:00 – 18:00
Toàn bộ xã Minh Hòa (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

21/09/2022
từ 07:30 – 12:30
– Khu vực khách hàng : Trạm 33 Chánh Phú Hòa (Bến Cát) Điện lực Bến Cát

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 07:30 – 16:30
-Mất điện một phần khu vực ấp Suối Tre, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng Điện lực Bàu Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 07:30 – 17:00
TBA Khu sĩ quan 2, Khu sĩ quan 3 Điện Lực Thuận An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 08:00 – 16:00
Khu vực đường Bùi Thị Xuân – phường Tân Đông Hiệp -TP Dĩ An Điện Lực Dĩ An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 08:00 – 17:00
– Khu vực đường Nguyễn Thái Bình lưới hạ thế thuộc trạm Bình Điềm 3, phường Phú Hòa (TDM) Điện lực Thủ Dầu Một

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 13:30 – 17:00
Khu vực khách hàng : Trạm Kho 10 OASIS (Bến Cát) Điện lực Bến Cát

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/09/2022
từ 07:30 – 16:30
– Khu vực khách hàng: Trạm Ấp 3 An Điền 2 (Bến Cát) Điện lực Bến Cát

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/09/2022
từ 07:30 – 17:00
Nr Dân Tiến Điện Lực Thuận An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/09/2022
từ 07:30 – 17:00
Nr Nhựa Tín Mỹ Điện Lực Thuận An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/09/2022
từ 07:30 – 17:00
Trạm III-400kVA KDC Thuận Giao 7, Trạm 3x25kVA Trung Kiên. Điện Lực Thuận An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/09/2022
từ 08:00 – 12:00
Ấp Vũng Tây xã Long Tân (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/09/2022
từ 08:00 – 14:00
– Khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai lưới hạ thế thuộc trạm Hòa Thạnh 3, phường Phú Hòa (TDM). Điện lực Thủ Dầu Một

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/09/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Bờ Cảng xã Long Tân, ấp Phú Bình, Bàu Khai xã An Lập (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

23/09/2022
từ 07:30 – 16:30
– Khu vực khách hàng: Trạm 2 KDC Ấp 1 Thới Hòa (Bến Cát) Điện lực Bến Cát

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

23/09/2022
từ 08:00 – 16:00
Khu vực đường Đỗ Tấn Phong – phường Tân Đông Hiệp -TP Dĩ An Điện Lực Dĩ An

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

23/09/2022
từ 08:00 – 17:00
– Khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai lưới hạ thế thuộc trạm Nguyễn Thị Minh Khai 3, phường Phú Hòa (TDM). Điện lực Thủ Dầu Một

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/09/2022
từ 06:00 – 07:00
Khu vực: Đường CN8, CN13, CN15 khu Công Nghiệp Tân Bình (Bắc Tân Uyên) Điện lực Phú Giáo

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/09/2022
từ 07:00 – 17:30
-Mất điện một phần khu vực xã Tân Hưng, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng Điện lực Bàu Bàng

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

24/09/2022
từ 17:30 – 18:30
Khu vực: Đường CN8, CN13, CN15 khu Công Nghiệp Tân Bình (Bắc Tân Uyên) Điện lực Phú Giáo

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp