Lịch cúp đᎥệп toàn tỉnh Bến Tre

Lịch cúp điện toàn tỉnh Bến Tre 

Điện lực     Ngày  Thời Gian từ  Thời Gian Đến  Khu Vực Lý Do
Điện lực thành phố Bến Tre 09/06/2021 13:00:00 17:00:00 Ấp Mỹ An C xã Mỹ Thạnh An Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực thành phố Bến Tre 09/06/2021 07:00:00 17:00:00 Ấp An Thuận A, Mỹ An C xã Mỹ Thạnh An Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực thành phố Bến Tre 10/06/2021 07:00:00 17:00:00 Ấp Mỹ An C xã Mỹ Thạnh An Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực thành phố Bến Tre 11/06/2021 07:00:00 17:00:00 Khu phố 4 phường Phú Tân; ấp Phú Dân xã Phú Hưng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực thành phố Bến Tre 13/06/2021 07:00:00 17:00:00 -Ấp An Thuận A, Mỹ An C xã Mỹ Thạnh An Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực thành phố Bến Tre 13/06/2021 13:00:00 17:00:00 -Ấp An Thuận A xã Mỹ Thạnh An Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

Leave A Reply

Your email address will not be published.