Lịch cắt điện toàn tỉnh Tây Ninh từ ngày mai Thứ Ba ( 01/06/2021 ) đến ngày Thứ Năm ( 03/06/2021 )


Lịch cắt điện toàn tỉnh Tây Ninh từ ngày mai Thứ Ba ( 01/06/2021 ) đến ngày Thứ Năm ( 03/06/2021 )

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

01/06/2021

07:30:00

17:00:00

Khu phố Lộc An, Lộc Du phường Trảng Bàng; khu phố Hòa Phú phường An Hòa

Điện lực Trảng Bàng


Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

01/06/2021

08:00:00

17:00:00

Tổ 3 ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây

Điện lực Tân Biên


TBA: Sửa chữa lớn

01/06/2021

08:00:00

17:00:00

Ấp Phước Hội xã Phước Thạnh

Điện lực Gò Dầu


Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

01/06/2021

08:00:00

17:00:00

Ấp Phước Trung, Pước Long xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng

Điện lực Bến Cầu


Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

01/06/2021

08:30:00

18:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Điện lực Dương Minh Châu


Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

01/06/2021

08:30:00

18:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Điện lực Dương Minh Châu


Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

01/06/2021

08:30:00

18:00:00

Ấp Lộc Thuận, Lộc Hiệp xã Lộc Ninh

Điện lực Dương Minh Châu


Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

01/06/2021

08:30:00

18:00:00

Ấp Lộc Thuận, Lộc Hiệp xã Lộc Ninh

Điện lực Dương Minh Châu


Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

01/06/2021

09:00:00

10:30:00

ấp Thạnh Thọ xã Thạnh Bình

Điện lực Tân Biên


TBA: Sửa chữa thường xuyên

02/06/2021

07:30:00

17:00:00

Ấp Lưu Văn Vẳng xã Hòa Hội

Điện lực Châu Thành


Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

02/06/2021

08:00:00

11:30:00

Ấp Long Cường xã Long Khánh

Điện lực Bến Cầu


Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

02/06/2021

08:00:00

17:00:00

Tổ 6 ấp 3, xã Trà Vong

Điện lực Tân Biên


Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

02/06/2021

08:00:00

17:00:00

Ấp Trường Ân xã Trường Đông

Điện lực Hoà Thành


TBA: Sửa chữa thường xuyên

02/06/2021

08:00:00

17:00:00

Ấp Trường Ân xã Trường Đông

Điện lực Hoà Thành


TBA: Sửa chữa thường xuyên

02/06/2021

13:30:00

17:00:00

Ấp Phước Tây xã Long Phước

Điện lực Bến Cầu


Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

03/06/2021

08:00:00

11:30:00

Ấp Thành Trung, ấp Thành Bắc xã Thành Long

Điện lực Châu Thành


Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng

03/06/2021

08:00:00

17:00:00

Ấp Chòm Dừa xã Đồng Khởi

Điện lực Châu Thành


Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

03/06/2021

08:00:00

17:00:00

Ấp Sa Nghe xã An Cơ

Điện lực Châu Thành


Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

03/06/2021

08:00:00

17:00:00

Ấp Trường Phú xã Trường Đông

Điện lực Hoà Thành


Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

03/06/2021

08:00:00

17:00:00

Ấp Xóm Đồng xã Thanh Phước

Điện lực Gò Dầu


Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

03/06/2021

08:30:00

10:00:00

ấp Tân Đông 2 xã Tân Lập

Điện lực Tân Biên


TBA: Sửa chữa thường xuyên

03/06/2021

10:30:00

11:30:00

ấp Tân Đông 2 xã Tân Lập

Điện lực Tân Biên


TBA: Sửa chữa thường xuyên

03/06/2021

11:30:00

17:00:00

Ấp Bưng Rò xã Hòa Hội

Điện lực Châu Thành


Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng

Leave A Reply

Your email address will not be published.