Lịch cắt điện toàn tỉnh Long An từ ngày mai Thứ Sáu ( 04/06/2021 ) đến Chủ Nhật ( 06/06/2021 )


Lịch cắt điện toàn tỉnh Long An từ ngày mai Thứ Sáu ( 04/06/2021 ) đến Chủ Nhật ( 06/06/2021 )

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

04/06/2021

08:00:00

08:45:00

cty quân diệu

Điện Lực Đức Hòa


Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

04/06/2021

08:00:00

10:00:00

DNTN Phạm Thị Cúc

Điện Lực Bến Lức


Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

04/06/2021

08:00:00

10:00:00

Một phần Ấp Đồng Tâm, Xoài Đôi xã Long Trạch

Điện Lực Cần Đước


Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

04/06/2021

08:00:00

11:30:00

CTY TNHH MTV O-C-F

Điện Lực Thạnh Hóa


Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

04/06/2021

08:00:00

12:00:00

một phần xã tân mỹ

Điện Lực Đức Hòa


Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

04/06/2021

08:00:00

16:30:00

Đường Nguyễn Thông, Đinh Viết Cừu thuộc Ấp 2, Ấp 3 – xã Bình Tâm

Điện Lực Tân An


TBA: Sửa chữa thường xuyên

04/06/2021

08:00:00

16:30:00

Đường Nguyễn Thông, Đinh Viết Cừu thuộc Ấp 2, Ấp 3 – xã Bình Tâm

Điện Lực Tân An


Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

04/06/2021

09:00:00

09:45:00

cty my hải phong

Điện Lực Đức Hòa


Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

04/06/2021

10:00:00

10:45:00

cty kiến vượng thành

Điện Lực Đức Hòa


Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

04/06/2021

10:00:00

11:30:00

Một phần Ấp Đồng Tâm, Xoài Đôi xã Long Trạch

Điện Lực Cần Đước


Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

04/06/2021

10:00:00

11:30:00

Một phần Ấp Đồng Tâm, Xoài Đôi xã Long Trạch

Điện Lực Cần Đước


Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

04/06/2021

11:00:00

11:45:00

cty khang lâm

Điện Lực Đức Hòa


Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

04/06/2021

11:00:00

13:00:00

Công Ty TNHH SXTN nhựa Nguyên Phát

Điện Lực Bến Lức


Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

04/06/2021

13:00:00

13:30:00

Một phần xã Phước Lai, Phước Vĩnh Tây , Phước vĩnh Đông.

Điện Lực Cần Giuộc


Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

04/06/2021

13:00:00

14:00:00

cty bossun

Điện Lực Đức Hòa


Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

04/06/2021

13:00:00

15:00:00

Một phần xã Phước Lai

Điện Lực Cần Giuộc


Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

04/06/2021

13:00:00

16:00:00

một phần xã tân mỹ

Điện Lực Đức Hòa


Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

04/06/2021

14:00:00

15:30:00

Một phần Ấp 1 Long Khê

Điện Lực Cần Đước


TBA: Sửa chữa thường xuyên

04/06/2021

14:15:00

15:15:00

cty hưng á

Điện Lực Đức Hòa


Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

04/06/2021

14:30:00

15:00:00

Một phần xã Phước Vĩnh Đông , Phước Lại ,Phước Vĩnh Đông .

Điện Lực Cần Giuộc


Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

04/06/2021

15:00:00

16:30:00

Công ty TNHH SX TM DV Ô tô Quyền

Điện Lực Bến Lức


Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

04/06/2021

15:30:00

16:30:00

cty hải lợi tín

Điện Lực Đức Hòa


Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

05/06/2021

07:30:00

10:30:00

Một phần xã Tuyên Bình

Điện Lực Vĩnh Hưng


Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

05/06/2021

07:30:00

15:00:00

Một phần xã Tân Thành – Huyện Thủ Thừa

Điện Lực Thủ Thừa


Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

05/06/2021

08:00:00

09:00:00

TRƯỜNG CẤP 3

Điện Lực Cần Giuộc


Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

05/06/2021

08:00:00

11:00:00

Một phần phần xã Phước vĩnh Tây

Điện Lực Cần Giuộc


Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

05/06/2021

08:00:00

11:00:00

Một phần thị trấn Cần Giuộc

Điện Lực Cần Giuộc


Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

05/06/2021

08:00:00

13:00:00

Khu DC phường 6 mở rộng thuộc Kp Bình Cư 2- phường 6

Điện Lực Tân An


Khách hàng đề nghị cắt điện

05/06/2021

08:00:00

15:00:00

Một phần khu phố 3 – thí trấn Thạnh Hóa

Điện Lực Thạnh Hóa


TBA: Sửa chữa thường xuyên

05/06/2021

08:00:00

15:00:00

Một phần khu phố 3 – thí trấn Thạnh Hóa

Điện Lực Thạnh Hóa


TBA: Sửa chữa thường xuyên

05/06/2021

08:00:00

15:00:00

Một phần phần xã Long Thượng

Điện Lực Cần Giuộc


Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

05/06/2021

08:00:00

16:00:00

1 phần Khu phố 3 Thị Trấn Bến Lức

Điện Lực Bến Lức


Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

05/06/2021

08:00:00

16:00:00

Công ty CP Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 10

Điện Lực Bến Lức


Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

05/06/2021

08:00:00

16:00:00

Công ty TNHH SX TM DV Cơ Khí Trần Khang

Điện Lực Bến Lức


Khách hàng đề nghị cắt điện

05/06/2021

09:30:00

10:30:00

TRƯỜNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỄU

Điện Lực Cần Giuộc


Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

05/06/2021

10:30:00

10:35:00

xã Thái Bình Trung, xã Thái Trị và một phần xã Vĩnh Bình, Tuyên Bình

Điện Lực Vĩnh Hưng


Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

05/06/2021

13:00:00

14:00:00

Một phần phần xã Phước Lại

Điện Lực Cần Giuộc


Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

05/06/2021

14:30:00

15:30:00

Một phần phần xã Tân Tập

Điện Lực Cần Giuộc


Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

06/06/2021

06:00:00

07:00:00

một phần xã mỹ hạnh nam

Điện Lực Đức Hòa


Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

06/06/2021

08:00:00

11:30:00

Bệnh Viện Cần Giuộc

Điện Lực Cần Giuộc


Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

06/06/2021

08:00:00

12:00:00

Công ty Innocons LA

Điện Lực Bến Lức


Khách hàng đề nghị cắt điện

06/06/2021

08:00:00

14:00:00

cty chutex

Điện Lực Đức Hòa


Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

06/06/2021

08:00:00

15:00:00

Chi nhánh 2 Cty CP SXTM Nhựa Hiệp Thành

Điện Lực Bến Lức


Khách hàng đề nghị cắt điện

06/06/2021

08:00:00

16:00:00

Cty PB Bình Điền

Điện Lực Cần Đước


Khách hàng đề nghị cắt điện

06/06/2021

08:00:00

16:00:00

Cty Phân Bón Bình Điền (GĐ2)

Điện Lực Cần Đước


Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

06/06/2021

08:00:00

16:00:00

Cảng Phương Quân

Điện Lực Cần Đước


Khách hàng đề nghị cắt điện

06/06/2021

11:00:00

14:00:00

cty việt sơn

Điện Lực Đức Hòa


Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

Leave A Reply

Your email address will not be published.