Lịch cắt điện Sóc Trăng từ ngày mai Thứ Năm ( 27/05/2021 ) đến Chủ Nhật ( 30/05/2021 )


Lịch cắt điện Sóc Trăng từ ngày mai Thứ Năm ( 27/05/2021 ) đến Chủ Nhật ( 30/05/2021 )

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

 

27/05/2021

07:00:00

17:30:00

Bao gồm, một phần các ấp: Bào Lớn, Thạnh Điền – thị trấn Phú Lộc; xã Lâm Tân (ngoại trừ một phần các ấp: Tân Lộc, Tân Nghĩa thuộc tuyến Kinh 14/9).

Điện lực Thạnh Trị

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

27/05/2021

07:00:00

17:30:00

Xã Thạnh Quới, xã Gia Hòa 2, một phần các ấp: Phú Thành, Phú A, Phú An, Phú Hòa, Sóc Bưng – xã Thạnh Phú; một phần các ấp: Vĩnh A, Vĩnh B, Công Hòa, Tam Hòa, Long Hòa, Phước Hòa – xã Gia Hòa 1.

Điện lực Mỹ Xuyên

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

27/05/2021

07:30:00

09:00:00

Một phầnấp Mỹ Thành – xã Mỹ Quới – thị xã Ngã Năm.

Điện lực Ngã Năm

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

27/05/2021

08:00:00

11:30:00

không

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

27/05/2021

08:00:00

12:30:00

Một phần ấp Thạnh Hưng – xã Thạnh Quới.

Điện lực Mỹ Xuyên

TBA: Sửa chữa thường xuyên

27/05/2021

08:00:00

14:00:00

một phần ấp Cảng Buối, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu.

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Khách hàng đề nghị cắt điện

27/05/2021

08:00:00

15:00:00

– Ấp Phố xã Hậu Thạnh

Điện lực Long Phú

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

27/05/2021

08:00:00

15:00:00

– Ấp Phố xã Hậu Thạnh

Điện lực Long Phú

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

27/05/2021

08:00:00

15:00:00

một xã Vĩnh Hải thị xã Vĩnh Châu

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

27/05/2021

08:00:00

16:00:00

Mất điện một phần ấp Saintard – xã Tân Thạnh, ấp Phú Trường – xã Phú Hữu, ấp Trường An – xã Trường Khánh – huyện Long Phú. Mất điện toàn khu vực xã Châu Khánh – huyện Long Phú.

Điện lực Long Phú

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

27/05/2021

08:00:00

16:00:00

Một phần xã Vĩnh Hiệp thị xã Vĩnh Châu

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

27/05/2021

08:00:00

16:30:00

Một phần các ấp Tân Hòa B, Tân Hòa C, Tân Hòa A, Mỹ Khánh A, Mỹ Khánh B – xã Long Hưng – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng.

Điện lực Mỹ Tú

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

27/05/2021

08:00:00

16:30:00

Một phần ấp Hòa Thành – xã Xuân Hòa

Điện lực Kế Sách

Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn

27/05/2021

08:00:00

16:30:00

Xã Ba Trinh, Trinh Phú, Thới An Hội, An Lạc Tây (trừ ấp An Tấn, An Công); Ấp Mang Cá – xã Đại Hải

Điện lực Kế Sách

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

27/05/2021

08:00:00

16:30:00

Xã Ba Trinh, Trinh Phú, Thới An Hội, An Lạc Tây (trừ ấp An Tấn, An Công); Ấp Mang Cá – xã Đại Hải

Điện lực Kế Sách

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

27/05/2021

09:30:00

11:30:00

Một phầnấp Mỹ Thành – xã Mỹ Quới – thị xã Ngã Năm.

Điện lực Ngã Năm

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

28/05/2021

07:30:00

09:00:00

Một phầnấp Mỹ Thành – xã Mỹ Quới – thị xã Ngã Năm.

Điện lực Ngã Năm

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

28/05/2021

07:30:00

14:00:00

Khu Dân Cư 5A (từ nhà số 4 đến giáp nhà số 68 đường số 6, từ nhà số 01 đến giáp nhà số 35 đường số 11).

Điện lực thành phố Sóc Trăng

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

28/05/2021

08:00:00

10:30:00

Một phần ấp Cần Giờ 2 – xã Tham Đôn.

Điện lực Mỹ Xuyên

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

28/05/2021

08:00:00

10:30:00

Ấp Lợi Đức xã Long Đức huyện Long Phú

Điện lực Long Phú

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

28/05/2021

08:00:00

13:00:00

Ấp Hưng Thới – xã Thạnh Thới An – huyện Trần Đề – tỉnh Sóc Trăng.

Điện lực Trần Đề

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

28/05/2021

08:00:00

15:00:00

– Ấp Phụng Hiệp xã An Hiệp huyện Châu Thành-ST.

Điện lực Châu Thành

Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

28/05/2021

08:00:00

16:00:00

Ấp Cống Đôi, Đắc Lực, Đắc Thế, Đắc Thắng, Xã Hồ Đắc kiện; ấp Mỹ Phú, Đắc Thắng, xã Thiện Mỹ, Huyện Châu Thành ,Tỉnh Sóc Trăng

Điện lực Châu Thành

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

28/05/2021

08:00:00

16:00:00

Mất điện một phần ấp Mười Chiến – xã Long Phú – huyện Long Phú. Mất điện một phần ấp 2 – TT Long Phú – huyện Long Phú.

Điện lực Long Phú

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

28/05/2021

08:00:00

16:30:00

Các ấp Mỹ An, Mỹ Ninh, Mỹ Bình, Mỹ Thạnh và một phần ấp Mỹ Lợi B – xã Mỹ Tú; Một phần ấp Phước Ninh – xã Mỹ Phước – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng.

Điện lực Mỹ Tú

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

28/05/2021

08:00:00

16:30:00

Một phần các ấp: Giồng Có, Dù Tho – xã Tham Đôn.

Điện lực Mỹ Xuyên

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

28/05/2021

08:00:00

16:30:00

Một phần các ấp: ấp 2, ấp 3, ấp Phú Tân, thị trấn Phú Lộc, ấp Phú Giao xã Thạnh Phú

Điện lực Thạnh Trị

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

28/05/2021

08:00:00

16:30:00

Một phần ấp Mỹ Lợi A – TT.HHN, các ấp Mỹ Lợi B, Mỹ Lợi C, Mỹ An, Mỹ Bình, Mỹ Ninh, Mỹ Thạnh – xã Mỹ Tú – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng.

Điện lực Mỹ Tú

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

28/05/2021

08:00:00

16:30:00

Một phầnẤp 2 – Trinh Phú, Cứ Mạnh – Xuân Hòa

Điện lực Kế Sách

Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn

28/05/2021

08:00:00

16:30:00

Xã Phong Nẫm

Điện lực Kế Sách

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

28/05/2021

08:00:00

16:30:00

Xã Phong Nẫm; ấp An tấn, An Công – xã An Lạc Tây

Điện lực Kế Sách

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

28/05/2021

08:00:00

16:30:00

Ấp 2, TT Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

Điện lực Trần Đề

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

28/05/2021

09:30:00

11:30:00

Một phần khóm Vĩnh Hậu – Phường 3 – thị xã Ngã Năm.

Điện lực Ngã Năm

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

28/05/2021

13:00:00

17:30:00

Ấp Thạnh Phú – xã Thạnh Thới Thuận- huyện Trần Đề – tỉnh Sóc Trăng.

Điện lực Trần Đề

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

28/05/2021

13:30:00

15:30:00

Một phần khóm Vĩnh Sủ – Phường 3 – thị xã Ngã Năm.

Điện lực Ngã Năm

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

28/05/2021

15:00:00

16:00:00

Không

Điện lực Châu Thành

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

29/05/2021

06:30:00

18:00:00

MẤt điện một phần xã Vĩnh Tân

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia

29/05/2021

07:00:00

07:30:00

xã Thuận Hưng (trừ các ấp Thiện Nhơn, Thiện Bình, Thiện Tánh), ấp Tam Sóc C1, Rạch G – xã Mỹ Thuận, ấp Sóc Xoài, Béc Tôn, Tá Biên – xã Phú Mỹ – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng

Điện lực Mỹ Tú

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

29/05/2021

07:00:00

17:30:00

Một phần ấp Trà Doi – xã Lâm Kiết.

Điện lực Thạnh Trị

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

29/05/2021

07:00:00

17:30:00

Một phần ấp các ấp: Tâm Lộc, Đại Ân, Đại Nghĩa Thắng – xã Đại Tâm; một phần các ấp: Khu 1, Khu 2, Khu 3, Khu 4, Cần Đước, Rạch Sên, Phú Hưng – xã Thạnh Phú.

Điện lực Mỹ Xuyên

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

29/05/2021

07:00:00

18:00:00

Mất điện phường Vĩnh Phước, xã LAi Hòa, xã Vĩnh Tân, TXVC

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia

29/05/2021

07:00:00

18:00:00

mất điện một phần phường Vĩnh Phước,, một phần xã Vĩnh Hiệp TXVC

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia

29/05/2021

07:00:00

18:00:00

mất điện phường 1, 2, Khánh Hòa,,xã Hòa Động TXVC

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia

29/05/2021

07:00:00

18:00:00

mất điện phường 1, 2, Vĩnh Phước, xã Lạc Hòa, xã Vĩnh Hải, TXVC

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia

29/05/2021

07:30:00

13:00:00

cấp điện khu Tỉnh Ủy

Điện lực thành phố Sóc Trăng

Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

29/05/2021

07:30:00

13:30:00

đường Lê Hồng Phong (từ giáp nhà số 82, 115 đến giáp đường Lê Duẩn), Võ Thị Sáu.

Điện lực thành phố Sóc Trăng

TBA: Sửa chữa thường xuyên

29/05/2021

07:30:00

16:30:00

Một phần khóm 1, khóm 2, khóm 3 – Phường 1; Khóm Vĩnh Mỹ, khóm Vĩnh Sử, khóm Vĩnh Tiền – Phường 3; Toàn bộ khu vực xã Vĩnh Quới – thị xã Ngã Năm.

Điện lực Ngã Năm

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

29/05/2021

08:00:00

12:00:00

Ấp Tiên Cường 1 – xã Thạnh Thới An – huyện Trần Đề – tỉnh Sóc Trăng.

Điện lực Trần Đề

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

29/05/2021

08:00:00

13:30:00

Khách hàng Quách Lâm Tuấn Dũng đường Quốc Lộ 1

Điện lực thành phố Sóc Trăng

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

29/05/2021

08:00:00

15:00:00

Mất điện một phần khóm Tân Chánh, khóm Tân Quới, khóm Tân Quới A, khóm Tân Thành, khóm Tân Thành A, khóm 1 – Phường 2; Khóm Vĩnh Sử, khóm Vĩnh Mỹ, khóm Vĩnh Tiền – Phường 3; Toàn bộ khu vực Phường 1; xã Vĩnh Quới – thị xã Ngã Năm.

Điện lực Ngã Năm

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

29/05/2021

08:00:00

16:00:00

Khu vực ngừng cung cấp điện: một phần xã Lạc Hòa, phường 2, thị xã Vĩnh Châu.

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

29/05/2021

08:00:00

16:00:00

Mất điện một phần ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp Khoan Tang – TT Long Phú – huyện Long Phú. Mất điện một phần ấp Nước Mặn 1 – xã Long Phú – huyện Long Phú.

Điện lực Long Phú

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

29/05/2021

08:00:00

16:00:00

xã An Ninh huyện Châu Thành – ST

Điện lực Châu Thành

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

29/05/2021

08:00:00

16:30:00

Các ấp Phú Tức, Bưng Cóc, Bắc Dần, Tá Biên, Đai Úi – xã Phú Mỹ, ấp Trà Coi A, Trà Coi B, Mương Khai, Xẻo Gừa, Xóm Lớn – xã Mỹ Hương, ấp Trà Lây 1, Trà Lây 2 – xã Thuận Hưng, ấp Phước Thọ C – xã Mỹ – Phước – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng

Điện lực Mỹ Tú

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

29/05/2021

08:00:00

16:30:00

thuộc các đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (từ giáp đường Quốc Lộ 1đến giáp ranh xã An Ninh ), Xà Lan, Sương Nguyệt Ánh (từ giáp nhà số 83 đến giáp ranh Huyện Châu Thành), khu vực khóm 5, khóm 6 phường 7.

Điện lực thành phố Sóc Trăng

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

29/05/2021

08:00:00

16:30:00

thuộc các đường Phạm Hùng (từ giáp Xí Nghiệp Gạch đến giáp Nhà Máy Đường), khu dân cư Minh Châu, Kinh An Hiệp, Kinh 30/4 khóm 6 phường 6, khu vực cuối đường Huỳnh Phan Hộ , khu vực Trại Xã Hội, khu vực Kinh Cầu Xéo, khu vực khóm 7 Phường 8, khu vực Lộ Thị Đội, khu vực Sóc Mồ Côi

Điện lực thành phố Sóc Trăng

TBA: Sửa chữa thường xuyên

29/05/2021

08:00:00

16:30:00

Ấp An Thành, ấp An Ninh 1, 2 – Thị trấn Kế Sách, xã An Mỹ (trừ ấp Trường Lộc), một phần ấp An Phú Đông – xã Nhơn Mỹ

Điện lực Kế Sách

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

29/05/2021

13:30:00

16:00:00

Các Ban Đảng

Điện lực thành phố Sóc Trăng

TBA: Sửa chữa thường xuyên

29/05/2021

16:00:00

16:30:00

xã Thuận Hưng (trừ các ấp Thiện Nhơn, Thiện Bình, Thiện Tánh), ấp Tam Sóc C1, Rạch G – xã Mỹ Thuận, ấp Sóc Xoài, Béc Tôn, Tá Biên – xã Phú Mỹ – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng

Điện lực Mỹ Tú

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

30/05/2021

06:30:00

11:30:00

Bao gồm: Một phần ấp Xa Mau 2 và ấp Nàng Rền – thị trấn Phú Lộc.

Điện lực Thạnh Trị

Khách hàng đề nghị cắt điện

30/05/2021

07:00:00

09:00:00

Toàn huyện Long Phú

Điện lực Long Phú

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

30/05/2021

07:00:00

09:30:00

Một phần thị Trấn Trần Đề huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng

Điện lực Trần Đề

Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia

30/05/2021

07:00:00

09:30:00

Một phần thị trấn Trần Đề huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng

Điện lực Trần Đề

Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia

30/05/2021

07:00:00

09:30:00

Một phần ấp Thanh Liêm xã Đại Ân 2 huyện Trần Đề và một phần huyện Long Phú

Điện lực Trần Đề

Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia

30/05/2021

07:00:00

09:30:00

Toàn huyện Cù Lao Dung

Điện lực Cù Lao Dung

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

30/05/2021

07:00:00

09:30:00

Toàn huyện Cù Lao Dung

Điện lực Cù Lao Dung

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

30/05/2021

07:00:00

09:30:00

Toàn xã Đại Ân 2 và một phần thị trấn Trần Đề huyện Trần Đề-Sóc Trăng

Điện lực Trần Đề

Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia

30/05/2021

07:00:00

12:00:00

một phần xã Vĩnh Hải, xã Hòa Đông thị xã Vĩnh Châu

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)

30/05/2021

07:00:00

13:30:00

Một phần thị trấn Trần Đề, một phần xã Trung Bình, một phần thị trấn Lịch Hội Thượng, một phần xã Lịch hội Thượng, một phần xã Liêu Tú và một phần xã Viên Bình huyện Trần Đề

Điện lực Trần Đề

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

30/05/2021

07:00:00

13:30:00

Một phần thị trấn Trần Đề, một phần xã Trung Bình, một phần xã Lịch Hội Thượng và một phần xã Liêu Tú – huyện Trần Đề – tỉnh Sóc Trăng.

Điện lực Trần Đề

Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia

30/05/2021

07:00:00

17:00:00

Toàn xã Song Phụng và một phần ấp Ngãi Hội 2 – TT Đại Ngãi – huyện Long Phú

Điện lực Long Phú

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

30/05/2021

07:00:00

17:30:00

Một phần các ấp: Giồng Có, Vũng Đùng, Tắc Giồng, Trà Bết, Sô la 1, Sô La 2, Bưng Chụm, Trà Mẹt, Sông Cái 1, Sông Cái 2 – xã Tham Đôn.

Điện lực Mỹ Xuyên

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

30/05/2021

07:00:00

17:30:00

Một phần xã Đại Ân 1

Điện lực Cù Lao Dung

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

30/05/2021

07:00:00

17:30:00

Một phần xã Đại Ân 1

Điện lực Cù Lao Dung

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

30/05/2021

07:00:00

17:30:00

Một phần Ấp Bình Danh

Điện lực Cù Lao Dung

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

30/05/2021

07:00:00

17:30:00

Một phần Ấp Bình Danh

Điện lực Cù Lao Dung

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

30/05/2021

07:00:00

17:30:00

Một phần ấp Hòa Mỹ, ấp Thạnh Lợi – thị trấn Mỹ Xuyên

Điện lực Mỹ Xuyên

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

30/05/2021

07:00:00

17:30:00

Toàn bộ xã An Thạnh 3, An Thạnh Nam.

Điện lực Cù Lao Dung

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

30/05/2021

07:00:00

17:30:00

Toàn bộ xã An Thạnh Đông, xã An Thạnh 1, xã An Thạnh Tây, một phần Thị Trấn Cù Lao Dung, một phần Ấp Văn Sáu, xã Đại Ân 1 huyện Cù Lao Dung.

Điện lực Cù Lao Dung

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

30/05/2021

07:00:00

17:30:00

Toàn bộ ấp Đặng Trung Tiến và một phần ấp Trương Công Nhựt, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung.

Điện lực Cù Lao Dung

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

30/05/2021

07:30:00

16:00:00

đường Quốc Lộ 60, một phần Khu Công Nghiệp An Nghiệp (từ giáp công ty An Phú đến giáp công ty Bích Huyền đường D4 Khu Công Nghiệp).

Điện lực thành phố Sóc Trăng

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

30/05/2021

07:30:00

16:30:00

Mất điện một phần Khóm 3, Khóm 7 – Phường 1; Khóm Tân Chánh, khóm Tân Quới, khóm Tân Trung, khóm 1 – Phường 2; Khóm Mỹ Thanh, khóm Vĩnh Hậu, khóm Vĩnh Sử, khóm Vĩnh Trung, khóm Vĩnh Bình – Phường 3; Toàn bộ xã Long Bình, xã Tân Long, xã Mỹ Bình, xã Mỹ Quới – thị xã Ngã Năm.

Điện lực Ngã Năm

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

30/05/2021

08:00:00

10:30:00

: Một phần ấp Phước Hoà B, Thị Trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung.

Điện lực Cù Lao Dung

Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng

30/05/2021

08:00:00

14:00:00

Mất điện một phần xã Hậu Thạnh – huyện Long Phú. Mất điện toàn khu vực xã Trường Khánh – huyện Long Phú.

Điện lực Long Phú

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

30/05/2021

08:00:00

16:30:00

Một phần các ấp: ấp 11, Tân Biên, xã Vĩnh Lợi.

Điện lực Thạnh Trị

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

30/05/2021

08:00:00

16:30:00

Một phần ấp 12, xã Vĩnh Lợi.

Điện lực Thạnh Trị

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

30/05/2021

08:00:00

16:30:00

Một phần ấp An Bình – Thị trấn An Lạc Thôn

Điện lực Kế Sách

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

30/05/2021

08:00:00

16:30:00

Xã Mỹ Phước (trừ các ấp Phước Thọ A, Phước Thọ B, Phước Thọ C) – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng.

Điện lực Mỹ Tú

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

Leave A Reply

Your email address will not be published.