Lâm Đồng : LỊCH CẮT ĐIỆN ĐIỆN LỰC TỪ NGÀY MAI 17/7/2021 – 19/7/2021

 

 

17/07/2021

Điện Lực Bảo Lộc

– Mã trạm-tên trạm: 030240260 – 474/153/50 Lộc Tân

08:00

15:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

18/07/2021

Điện Lực Đà Lạt

Hùng Vương, Trại Mát, Xuân Thọ, Xuân Trường, Trạm Hành

07:30

10:30

Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia

18/07/2021

Điện Lực Đà Lạt

Trại Mát, Xuân Thọ, Xuân Trường, Trạm Hành

10:30

15:00

Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia

19/07/2021

Điện Lực Di Linh

Trạm Hoà Trung 9 trụ 471/234/78

08:00

14:00

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

19/07/2021

Điện Lực Đức Trọng

Mất điện một phần khu vực thôn Tân An, thôn Định An thuộc xã Hiệp An.

08:30

14:30

TBA: Sửa chữa lớn

19/07/2021

Điện Lực Bảo Lộc

– Mã trạm-tên trạm: 030280102 – 478/54/8 Võ Trường Toản

08:00

15:00

Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

Nguồn : https://ithongtin.com/lich-cat-dien-lam-dong

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.