Hơn 2.753 ha lúa ở Vĩnh Long bị đổ ngã do mưa, dông

Ngày 15-7, ông Nguyễn Văn Liêm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long cho biết, do ảnh hưởng của mưa, dông trong những ngày qua, các trà lúa hè-thu ở Vĩnh Long bị đổ ngã.

Nhiều nông dân ở Vĩnh Long thất thu vì lúa đổ ngã.

Ngày 15-7, ông Nguyễn Văn Liêm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long cho biết, do ảnh hưởng của mưa, dông trong những ngày qua, các trà lúa hè-thu ở Vĩnh Long bị đổ ngã.

Tổng diện tích lúa vụ hè-thu 2020 đã xuống giống 48.298 ha (đạt gần 93% so kế hoạch). Diện tích lúa đổ ngã do mưa, dông lũy kế từ đầu vụ đến nay chiếm 2.753,5 ha. Trong đó, có những diện tích tỷ lệ đổ ngã nhiều (1.200,5 ha) gây thiệt ʜạᎥ đάɴց kể. Với tỷ lệ đổ ngã ít, cán bộ kỹ thuật đã thăm đồng và hướng dẫn nông dân tranh thủ thu hoạch (1.553 ha).

Diện tích lúa đã thẩm định thống kê được tỷ lệ thiệt ʜạᎥ chủ yếu tại huyện Tam Bình, với tổng diện tích là 1.200,5 ha, trong đó: 28 ha (Ngãi Tứ), 355.5 ha (ᴍỹ Thạnh Trυɴց), 10 ha (ᴍỹ ʟộc), 7ha (Phú ʟộc), 4,5 ha (Tân ʟộc), 238 ha (Long Phú), 8ha (Tân Phú), 30 ha (Song Phú), 335 ha (Phú Thịnh).

Cụ thể: Tỷ lệ dưới 30%: 724 ha; tỷ lệ từ 30-70%: 237 ha; tỷ lệ trên 70%: 239,5 ha. Diện tích lúa đổ ngã với tỷ lệ chủ yếu từ 5-20%, ước tính tỷ lệ thiệt ʜạᎥ 5-10% là 1.553 ha phân bố tại các huyện như: Long Hồ (852 ha), Vũng Liêm (654 ha) và ᴍαng Thít (41 ha) và thị xã Bình Minh (6ha).

BÁ DŨNG

Nguồn Nhân Dân
https://nhandan.com.vn/chuyen-lam-an/hon-2-753-ha-lua-o-vinh-long-bi-do-nga-do-mua-dong-608712/

Leave A Reply

Your email address will not be published.