Đồng Nai: Hợp tác xã, tổ hợp tác tích cực vào chuỗi liên kết

Nhờ tham gia chuỗi liên kết, hàng trăm ha cây ăn trái của các xã viên HTX, tổ hợp tác ở Đồng Nai đã được các doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm…

Hàng trăm ha các loại cây ăn trái chủ lực của Đồng Nai được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. Ảnh: Minh Sáng.

Theo Sở NN-PTNT Đồng Nai, hiện trên toàn tỉnh có 29 HTX, 74 tổ hợp tác sản xuất trái cây các loại với tổng số gần 2.000 tʜàɴʜ ᴠᎥên. Tổng diện tích cây ăn trái của các HTX, tổ hợp tác đạt khoảng 2,9 nghìn ha, chiếm tỷ lệ gần 4,6%/tổng diện tích cây ăn trái của tỉnh.

Các HTX, tổ hợp tác đã tích cực tham gia thực hiện các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nên đạt được ᴍột số thành quả bước đầu.

Cụ thể hàng trăm ha các loại cây ăn trái chủ lực của Đồng Nai như xoài, bưởi, chuối, chôm chôm, sầu riêng… đã được các doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm hoặc đưa vào chế biến xuất khẩu.

Sản phẩm do HTX, tổ hợp tác tham gia vào chuỗi liên kết luôn có đầu ra ổn định, bán giá tốt hơn ngoài thị trường.

MINH SÁNG

Nguồn Nông Nghiệp
https://nongnghiep.vn/dong-nai-hop-tac-xa-to-hop-tac-tich-cuc-vao-chuoi-lien-ket-d268424.html

Leave A Reply

Your email address will not be published.