Lịch cúp điện Tiền Giang từ 25/5 đến 28/5

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Mỹ Tho 27/05/2021 07:30:00 12:00:00 Một phần xã Đạo Thạnh, TPMT Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Mỹ Tho 25/05/2021 07:30:00 13:30:00 Một phần xã Long Hưng, Châu Thành Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Mỹ Tho 26/05/2021 07:30:00 12:00:00 Một phần đường Nguyễn Trãi, phường 7, TPMT Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Mỹ Tho 28/05/2021 07:30:00 12:00:00 Một phần đường Đinh Bộ Lĩnh thuộc phường 2, 8, TPMT Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Mỹ Tho 26/05/2021 07:30:00 12:00:00 Một phần ấp 1, xã Đạo Thạnh, TPMT Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Mỹ Tho 27/05/2021 13:30:00 16:30:00 Một phần phường 3, xã Mỹ Phong, TPMT Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Mỹ Tho 28/05/2021 13:30:00 16:30:00 Một phần đường Đinh Bộ Lĩnh thuộc phường 2, 8, TPMT Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Mỹ Tho 28/05/2021 07:30:00 12:00:00 Một phần đường Đinh Bộ Lĩnh thuộc phường 2, 8, TPMT Khách hàng đề nghị cắt điện

Leave A Reply

Your email address will not be published.